REGAS Nieuwsbrief juli 2012

6 min read - published on juli 25, 2012

REGAS in de praktijk: Kwartier Zorg en Welzijn

Onlangs is Kwartier Zorg en Welzijn, de organisatie voor welzijn in Hoogezand-Sappemeer, succesvol van start gegaan met het werken in REGAS. Kwartier is zeer verheugd over het hele traject én resultaat. Ze hebben precies wat ze willen. De samenwerking tussen Kwartier, implementatie-partner KWIZ en onszelf hebben wij allen als soepel ervaren.

REGAS in de praktijk: Gemeente Den Haag

De afdeling Bedrijfsmaatschappelijk Werk van de gemeente Den Haag zet sinds kort REGAS Rapporten in voor sturings- en managementinformatie. Naast de standaard rapporten die ter beschikking staan, hebben zij rapporten laten ontwikkelen op het gebied van casusoverzichten (geopend, gesloten, openstaand) en urenoverzichten (geschreven uren declarabel en niet-declarabel). Ook zijn er rapporten over het aantal gevoerde gesprekken binnen een casus en de doorlooptijd op basis waarvan de normstelling kan worden gemonitoord. Daarnaast is het mogelijk om de waardering uit de evaluatie-formulieren in een rapport samen te vatten. Door de gekozen variabelen is bijvoorbeeld een overzicht op mede-werker of op soort casus eenvoudig te genereren.

Eric van den Eijnden, applicatie-beheerder voor REGAS bij de gemeente Den Haag: “Ik ben erg positief over REGAS Rapporten. De resultaten zijn zeer snel beschikbaar. Ook zijn ze voldoende overzichtelijk en goed te gebruiken als sturingsinformatie. Wij gaan nu, samen met Regas, kijken hoe we de rapporten visueel nog aantrekkelijker kunnen maken voor onze afdeling en onze opdrachtgevers. Ik denk hierbij aan grafieken zodat in één oogopslag te zien is hoeveel casussen er zijn behandeld en hoe de verdeling van de uren is.”

REGAS Secundaire omgeving - nu beschikbaar!

Wist u dat u naast uw REGAS productie omgeving ervoor kunt kiezen om een secundaire omgeving af te nemen? Deze omgeving is bestemd voor het verkennen van nieuwe functionaliteiten via pre-releasing en het ontwikkelen van uw (nieuwe) REGAS inrichting.

Verkennen nieuwe functionaliteiten – Wanneer uw organisatie werkt met REGAS Webbased worden nieuwe versies, tijdens onderhoud, automatisch bijgewerkt. Hiervoor leveren we releasenotes en handleidingen waarin de veranderingen beschreven zijn. Deze zijn te vinden op het REGAS Klantenportaal. Op de secundaire omgeving worden nieuwe versies twee weken voor de update van de productie omgeving al geïnstalleerd. Het is dan mogelijk om de verholpen bugs en nieuwe functionaliteiten te verkennen vóórdat alle medewerkers ermee gaan werken. Op deze manier is de applicatiebeheerder optimaal voorbereid op de veranderingen.

Ontwikkelen van nieuwe inrichting - Wanneer uw organisatie nieuwe processen in REGAS wilt ontwikkelen, of toevoegingen wilt bouwen op bestaande processen, kunt u deze ontwikkelen en testen op de secundaire omgeving. Op de secundaire omgeving draait een andere database (schoon of kopie) waarin de bomen gebouwd kunnen worden. Zodra deze uitontwikkeld en akkoord bevonden zijn, kunt u de processen met behulp van REGAS Exchange uit de secundaire omgeving trekken en plaatsen in de productie omgeving.

ReasonNet: het waarom

Momenteel zijn wij druk bezig met de overgang naar een nieuw datacenter. Wij lichten graag toe waarom wij hebben hiervoor hebben gekozen.

De mogelijkheden voor SaaS zijn zich momenteel flink aan het ontwikkelen. Voor ons is het van groot belang dat wij efficiënt mee kunnen groeien met deze ontwikkelingen. We willen immers onze klanten de best mogelijke diensten aanbieden. We hebben onderzocht welk datacenter ons hierbij optimaal kan ondersteunen in de groei die wij voor ogen hebben. ReasonNet kwam hierbij het beste uit de test, onder andere om de volgende redenen:

  • Voldoet aan ISO9001, ISO27001, ISAE3402 en EUE-2011 richtlijnen;
  • Snellere servers (Vblock Technologie);
  • Zeer professionele kennis van netwerken;
  • Groenste datacenter van Nederland.