REGAS Nieuwsbrief januari 2013

7 min read - published on januari 11, 2013

Gelukkig nieuwjaar!

Namens iedereen van Regas wensen wij u een voorspoedig nieuw jaar, vol goede samenwerkingen. Wij werken in het nieuwe jaar graag (weer) met u samen!

 

HTML Editor

De nieuwste versie van REGAS heeft een eigen lichtgewicht tekstverwerker (HTML-Editor) aan boord. Met behulp van deze Text Editor is het mogelijk om snel eenvoudige templates aan te maken, direct te bewerken en te printen. De snelheid en eenvoud waar mee dit gebeurt, biedt veel voordelen ten opzichte van het up- en downloaden van Word-Documenten. Ook wijzigingen die aan bestaande documenten worden aangebracht, worden direct opgeslagen. In deze tekstverwerker is informatie uit subformulieren ook goed in een tabel weer te gegeven, iets waar Microsoft altijd moeite mee heeft gehad. Bestaande templates kunnen worden omgezet naar het nieuwe formaat.

De gebruikersbeschrijving van de HTML editor staat op het klantenportaal. Hier vindt u ook de REGAS Admin handleiding. Voor de volgende REGAS versie werken we aan aanpassingen om de opmaak mogelijkheden op bijvoorbeeld meerregelige tekstvakken in te kunnen stellen. Hou voor meer informatie hier over onze releasenotes in de gaten!

 

Regas op Zorg & ICT

Over twee maanden nemen wij weer deel aan de vakbeurs Zorg & ICT. Dit jaar wordt weer een bijzondere editie, met een compleet nieuwe stand. We demonstreren er onze Webbased software en REGAS App, en nodigen u hierbij van harte uit om deze bij ons te komen bekijken. Ons standnummer is C024, in hal 10 van de Jaarbeurs in Utrecht. De openingsdagen van de beurs zijn 13, 14 en 15 maart vanaf 10.00 uur. Tot dan!

 

REGAS Taakroosters

In de versie van REGAS die eind 2012 beschikbaar is gekomen is functionaliteit toegevoegd die vooral het planmatig en structureel werken ondersteunt: het werken met taken. Het principe is eenvoudig. In alle hulpverleningstrajecten komt een aantal vaak routinematige handelingen voor die door de hulpverlener of een team daarvan moet worden uitgevoerd. Een sprekend voorbeeld is de ziekenhuisopname. Voor een reguliere opname wordt eerst een intake gesprek gevoerd waarbij aan de hand van een vragenlijst acties worden uitgezet. Vervolgens worden in het dossier bij de intake de relevante taken geactiveerd en toegewezen aan de betreffende afdelingen en/of medewerkers. Zij krijgen dan op hun beurt hiervan bericht en in een takenlijst zien zij de geplande activiteiten terug.

 

Gegevensuitwisseling met REGAS

In de wereld van ketensamenwerking is gegevensuitwisseling tussen organisaties aan de orde van de dag. In de praktijk behoeft dit vaak nog veel handmatig werk door dubbele registratie. Webservices bieden tal van mogelijkheden tot elektronische uitwisseling van dergelijke gegevens. Onze partner THORAX heeft hiervoor inmiddels een aantal standaarden ontwikkeld, zoals voor de Verwijsindex (Zorg voor Jeugd, MULTIsignaal, VIS2). 

 

Vinden en Binden

Per 1 januari hebben we een nieuwe klant mogen verwelkomen: Vinden en Binden. Ze werken met allochtone jongeren van 14 - 25 jaar met een verstandelijke beperking en/of (zwaar) problematisch gedrag. Ze bieden hen ambulante begeleiding en opvang op alle leefbaarheidsgebieden. Deze hulpverlening wordt door de medewerkers vanuit een systeemgerichte benadering opgepakt.
Vinden en Binden heeft gekozen om met REGAS een gedegen, uniform digitaal cliëntdossier op te bouwen om de cliënt goed te kunnen volgen. Met REGAS kunnen alle medewerkers, op elk moment, de dossiers raadplegen of bijwerken.

 

REGAS Symposium

Bent u al ingeschreven voor ons jaarlijkse symposium? Dit jaar in het voorjaar, namelijk 18 april, wordt het weer een dag om niet te missen. We kunnen al een klein tipje van de sluier oplichten, namelijk dat we Nelleke Noordervliet hebben kunnen strikken! Noordervliet (1945) studeerde Nederlands en debuteerde in 1987 met 'Tine' of 'De dalen waar het leven woont'. Ze publiceert verhalen, essays, lezingen en columns in weekbladen en tijdschriften en met enige regelmaat is ze te gast bij radio- en televisieprogramma’s. We kijken al erg naar haar bijdrage uit.

Lonneke Koelemaij