REGAS Nieuwsbrief februari 2013

10 min read - published on februari 8, 2013

REGAS Symposium

Het REGAS Symposium, een jaarlijks terugkomend fenomeen onder de relaties van Regas. Dit jaar vieren we de zesde editie van het evenement! Het thema van deze editie is 'Unlock Your Potential': we laten vanuit verschillende invalshoeken zien hoe je juist in het huidige economische klimaat jezelf en je organisatie opnieuw kunt uitvinden. Daarbij maken we gebruik van het potentieel van de stadszaal van De Flint in Amersfoort.

In de vorige editie hebben we u al kunnen vertellen dat Nelleke Noordervliet acte de présence zal geven. Op dit moment geven wij samen met onze partner Writers Unlimited verdere invulling aan het programma. Nieuwsgierig? Houd ons Klantenpotaal in de gaten! En Twitter mee #RGSymposium.

Meld u nu gratis aan voor het grootste evenement op de Regas agenda en zet 18 april in uw agenda. We kijken er naar uit!

 

REGAS Versneld afsluiten

De routine voor het versneld afsluiten in REGAS Webbased is gewijzigd.

REGAS biedt de mogelijkheid om een casus of map met inhoud in één handeling af te sluiten. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, krijgen alle elementen die zich in de casus of de map bevinden de zelfde einddatum en verandert de kleur van alle iconen naar REGAS grijs.

Zijn er één of meerdere formulieren aanwezig waarvan niet alle verplichte velden zijn ingevuld of waarvan de soms verplichte participant of tijdregistratie ontbreekt, dan wordt daarvan melding gegeven. Deze elementen zullen dan niet worden voorzien van een einddatum en zijn direct herkenbaar vanwege de lichtblauwe kleur van het icoon in de boom. Alle overige elementen zijn dan wel afgesloten met de icoon in een grijze kleur.

 

Herimplementatie bij Vita Welzijn & Advies

Als implementatie partner van Regas begeleidt KWIZ op dit moment verschillende organisaties.

Vita welzijn & advies Amstelveen is op 7 januari over gegaan op REGAS Webbased. Tegelijkertijd is het werkproces opnieuw ingericht.

REGAS leidt de medewerkers nu daadwerkelijk door het werkproces voor het algemeen maatschappelijk werk, ouderen advies en steunpunt huiselijk geweld een nieuwe proces boom ingericht in REGAS. Daarnaast werken het Ouderenadvieswerk en het AMW nu met een nieuw intakemodel op basis van de zelfredzaamheidsmatrix. Deze komt terug in de evaluatie waardoor het resultaat van de hulpverlening meetbaar is.

Samen met een werkgroep en een stuurgroep is de afgelopen maanden hard gewerkt om tot dit resultaat te komen. Een intensief traject wat hopelijk in het nieuwe jaar zijn vruchten af zal werpen.

 

Koppeling Bergop REGAS

BergOp is een webbased programma voor routine outcome monitoring en praktijkgestuurd effectonderzoek. Met BergOp kunnen online vragenlijsten afgenomen worden en de resultaten gerapporteerd worden. Wij zijn momenteel een koppeling tussen REGAS Webbased en BergOp aan het voorbereiden. Uiteraard proberen we deze zo generiek mogelijk te maken zodat de koppeling in iedere klantinrichting inpasbaar wordt.

De essentie van de koppeling wordt tweeledig. De koppeling werkt vanuit een cliëntcasus in REGAS naar het bijbehorende dossier in BergOp, inclusief authenticatie van de beheerder en meenemen van cliëntgegevens. Daarnaast kunnen ook BergOp resultaten door middel van een PDF rapport als bijlage aan een cliëntcasus in REGAS worden toegevoegd.

Voor de verdere ontwikkeling en het eerste gebruik in de praktijk horen we graag welke REGAS klanten BergOp gebruiken of overwegen BergOp te gaan gebruiken. U kunt hiervoor contact opnemen met Ruud Leenen.

 

Klantenportaal renovatie

Zoals u weet kunt u op ons Klantenportaal terecht voor een breed scala aan informatie omtrent REGAS. Denk hierbij aan nieuws, belangrijke meldingen, informatie over releases en handleidingen. Wij zien graag dat deze informatie ook in de toekomst voor u zo overzichtelijk mogelijk blijft. Tevens willen we eindgebruikers via het Klantenportaal direct kunnen informeren over nieuws en belangrijke meldingen.

Om het Klantenportaal hiervoor klaar te stomen, starten wij vanaf heden de renovatie. Mocht u ‘Watches’ op bepaalde pagina’s hebben aanstaan, dan zult u regelmatig op de hoogte gehouden worden van de wijzigingen. We verwachten dat de werkzaamheden tot 22 februari zullen duren en stellen u op de hoogte wanneer deze zijn afgerond.

 

Zorg&ICT 2013

Heeft u zich al aangemeld? Ook dit jaar neemt Regas weer deel aan de vakbeurs Zorg & ICT. Wij nodigen u van harte uit om bij ons langs te komen. Ons standnummer is C024, in hal 10 van de Jaarbeurs in Utrecht. De openingsdagen van de beurs zijn 13, 14 en 15 maart vanaf 10.00 uur. Tot dan!

Registreer hier voor gratis toegang

 

Achter de schermen bij ReasonNet

De mogelijkheden voor SaaS zijn zich momenteel flink aan het ontwikkelen. Voor ons is het van groot belang dat wij efficiënt mee kunnen groeien met deze ontwikkelingen. We willen immers onze klanten de best mogelijke diensten aanbieden. Om deze reden zijn wij vorig jaar overgestapt naar een nieuw datacenter. We hebben hierbij gekozen voor ReasonNet.

Graag willen we klanten de mogelijkheid bieden om een kijkje achter de schermen te nemen. Op donderdagmiddag 7 maart organiseren we in samenwerking met ReasonNet een kennismakingsmiddag. Zij zullen deze middag rondleidingen verzorgen door het datacenter. Er zijn ook sprekers aanwezig van Regas en ReasonNet die meer zullen vertellen over onder andere ISO, het V-block en hoe ReasonNet het groenste datacenter van Nederland kan zijn. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om vragen te stellen. Aan het eind van de middag kunt u genieten van een gezellige borrel en kunt u deelnemen aan een van de rondleidingen.

Klanten kunnen zich via onze website aanmelden. Na uw aanmelding vragen wij u om ons een kopie van uw legitimatiebewijs te sturen. Wij zullen dan voor u de toegang tot het datacenter regelen. Let op, we kunnen slechts een beperkt aantal gasten ontvangen. Wees er dus snel bij!