REGAS Nieuwsbrief december 2012

7 min read - published on december 7, 2012

REGAS Veiligheid

Veiligheid van cliënt- en patiëntgegevens in de zorg staan bij u en ons hoog in het vaandel. Nadat in verschillende cloudoplossingen de afgelopen tijd verscheidene malen gegevens op straat zijn komen te liggen, is de aandacht hiervoor verscherpt vanuit de markt. Dit merken ook wij aan de hand van de vragen die aan ons gesteld worden. Vorige maand hebben wij al iets verteld over de pentesten die we periodiek laten uitvoeren. Deze maand zoomen wij in op informatiebeveiliging.

Zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn zorginstellingen verantwoordelijk voor de beveiliging van de informatie die zij beheren. Het Centrum van Normalisatie (NEN) heeft een norm ontwikkeld waarmee informatievoorziening in de zorg kan worden beveiligd: de NEN-7510. Wij, als leverancier van de dienst die in opdracht van u de gegevens bewaart en beveiligt, ondersteunen de eisen van de NEN-7510.

Lees het complete artikel

 

REGAS bij Stichting Moria

Stichting Moria heeft zich dit jaar ten doel gesteld om beter aan te sluiten bij de steeds complexer wordende doelgroep & de wijzigende financiënstroom en om de kwaliteit van de organisatie te beoordelen te meten. In september van dit jaar is de stichting gestart met een nieuwe werkwijze, waarbij Regas in arm is genomen om deze werkwijze te verwezenlijken.
Voor Stichting Moria is het belangrijk dat de registratie niet de bovenhand in het werk gaat voeren. Daarom is er gezocht naar een eenvoudige en efficiënte manier van registeren. Moria gaat met alle drie de REGAS modules werken. De stichting krijgt daarmee de mogelijkheid om de begeleiding van haar doelgroep goed te volgen, te verbreden door te verbinden en het proces te bewaken. Voor Moria betekent dit een volledige manier van registreren, die ondersteunend is bij haar primaire processen.
De stichting verwacht begin volgend jaar te starten met registreren in REGAS.

Lees meer over Stichting Moria

 

Ontwikkelingen REGAS App

De ontwikkelingen van applicaties staan niet stil, en de REGAS App dus ook niet. We zijn druk bezig om een nieuwe versie te ontwikkelen. In deze versie komen we onder andere met synchronisatie verbeteringen: er kan ingezien en gekozen worden wat er gesynchroniseerd wordt, voordat de synchronisatie wordt uitgevoerd. Zodra de nieuwe versie van de app beschikbaar is, wordt deze gepushed vanuit de App store en Google Play.

 

REGAS ook geschikt voor aanlevering aan de landelijke monitor schuldhulpverlening

In samenwerking met onze implementatiepartner KWIZ is REGAS ook geschikt gemaakt voor aanlevering aan de landelijke schuldhulpverleningsmonitor van de NVVK, de brancheorganisatie van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Een aantal Amsterdamse organisaties voor maatschappelijke dienstverlening hebben de eerste aanlevering verzorgt. Via de Schuldhulpverleningsmonitor is het niet alleen mogelijk landelijke trends rond schuldhulpverlening in beeld te brengen, ook kan elke organisatie zich vergelijken met dit landelijke beeld (benchmark).
KWIZ beheert en ontwikkelt voor de NVVK deze monitor. Heeft u vragen over de toepassing van schuldhulpverlening binnen REGAS of wilt u ook aanleveren aan deze monitor? Neem dan contact op met REGAS op het nummer 0348-489040.

 

REGAS Symposium

Graag brengen we alvast jaarlijkse symposium onder de aandacht! We hebben het symposium naar een iets minder drukke periode in de agenda’s van onze bezoekers verplaatst: het evenement gaat vanaf 2013 plaatsvinden in het voorjaar. De opzet blijft ongewijzigd, wat betekent dat u net zoals voorgaande jaren weer kunt luisteren naar interessante sprekers die actuele thema’s uit de branche belichten. Daarnaast blijven natuurlijk de mogelijkheid tot netwerken en een heerlijke lunch in een bijzondere ambiance onderdelen van het programma. Nieuw in de aankomende editie is onze samenwerking met Writer's Unlimited. Volgend jaar vindt het symposium plaats op 18 april. Inschrijven is mogelijk op onze website.

Schrijf uzelf en uw collega's nu in!