REGAS Nieuwsbrief AWBZ april 2012

4 min read - published on april 23, 2012

Kort AWBZ nieuws

Aanlevering CAK gegevens
Uit het overleg met onze partner The Beagle Armade is een Functioneel Ontwerp voortgekomen voor de koppeling met het CAK in de EIsuite.

Er is nog een aantal aspecten dat specifieke aandacht nodig heeft:

  • Aanlevering per 4 weken in plaats van per maand;
  • Een vertaaltabel voor voor het vergelijk Prestatiecodes CAK en Prestatiecodes AW319;
  • Aanlevering van unieke code van de medewerker in CAK bestand;
  • Meezenden specifieke code voor verblijf zonder ZZP (4444, individueel en 4445, groep)

Koppeling Famed
Vanuit de samenwerking van de Beagle Armada en Famed wordt onderzocht op welke wijze een koppeling met het facturatiesysteem van Famed gerealiseerd kan worden om geautomatiseerd te kunnen factureren. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Klantenquote
"Wat mij betreft loopt het AZR 3.0 berichtenverkeer nu geweldig. Ik heb alle toepassingen een keer gedaan en die gingen foutloos."

Icoon EisuiteRapportages EIsuite

Op basis van de input van AWBZ-deelnemende organisaties zijn we druk in conclaaf met The Beagle Armada over rapporten in de EIsuite. Er is een goed beeld van de bestaande behoefte. In toekomstige nieuwsbrieven wordt u hierover verder geïnformeerd.

Wist u dat?

Er nog steeds onduidelijkheid bestaat wat betreft de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars? Waar eerst de zorgverzekeraars hun vertrouwen uitspraken in de uitvoering, werd afgelopen dinsdag bekend dat brancheorganisatie ActiZ een brandbrief heeft gestuurd naar de directeur-generaal Langdurige Zorg van VWS. We houden de ontwikkelingen in de gaten en blijven u via deze nieuwsbrieven informeren over de consequenties voor het gebruik van REGAS en de EIsuite.