REGAS Nieuwsbrief augustus 2013

13 min read - published on augustus 9, 2013

Decentralisatie Sociaal Domein

De decentralisatie van het Sociaal Domein houdt de gemoederen flink bezig in de markt. De veranderende rol van de gemeente, die vanaf 1 januari 2015 regisseur moet gaan worden voor de diensten die haar burgers afneemt, zorgt vooralsnog voor meer vragen dan antwoorden. In de media wordt vooral veel aandacht besteed aan hoe de gemeente hiermee om moet gaan. Echter wat dit betekent voor de zorgaanbieders is wellicht nog wel veel ingrijpender. Hoe gaan zij ermee om?

Vanuit de vele contacten die wij bij de verschillende partijen in de markt hebben, als ook met gemeenten, hebben wij een duidelijke visie op hoe een zorgaanbieder zich in dit speelveld zou kunnen bewegen om zo haar positie te versterken en de hulpverlening naar hun cliënten te kunnen waarborgen. Vaak wordt er gedacht vanuit ICT oplossingen. Wij denken echter dat de primaire processen centraal moeten staan en ICT hierin moet faciliteren. Deze zomer doen wij een ronde door het land om deze visie te delen met belanghebbenden.

Heeft u interesse in een afspraak hieromtrent, neem dan contact op met Esther Janknegt via esther@regas.nl of via 06 388 28 142.

 

Main Capital neemt belang in Regas

De afgelopen periode zijn wij in gesprek geweest met Main Capital Partners als partij om in Regas te investeren. Met trots kunnen wij u melden dat wij hiervoor gisteren de overeenkomsten hebben gesloten.

Door de solide groei die wij als organisatie de afgelopen jaren hebben doorgemaakt zijn wij bij Main op het vizier gekomen. Main is een investeerder die zich met haar fonds Main Capital III richt op goedlopende softwarebedrijven die niet alleen een groeiende omzet hebben, maar ook een goede marktpositie hebben en gedegen relaties met haar klanten. Main zal zich samen met het huidige management gaan inzetten voor een duurzame groei op basis van onze bestaande waarden betrokken, betrouwbaar en innovatief.

Voor ons en de markt betekent dit een blijk van vertrouwen in de oplossingen die wij bieden voor de zorg- en welzijnsmarkt in Nederland, België én Duitsland. De komende jaren zullen wij verder gaan investeren in de ontwikkelingen om deze markten zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.

Klik hier voor het persbericht

 

REGAS Dag van de Applicatiebeheerder

Op dinsdag 8 oktober a.s. organiseren wij de jaarlijkse Dag van de Applicatiebeheerder.

We nodigen alle applicatiebeheerders uit voor een informatieve dag met interessante onderwerpen over REGAS, uiteraard afgewisseld met de nodige ontspanning en versnaperingen.

Zoals we al eerder hebben aangekondigd, zal één van de onderwerpen REGAS Brein zijn. En waar is dit onderwerp beter te behandelen dan in Corpus ‘Reis door de Mens’ te Leiden. Wij zullen u dan niet alleen uitleg geven over REGAS Brein, maar u kunt zelf letterlijk een kijkje gaan nemen in onder andere het brein van de mens!

Meld u nu alvast aan voor onze Dag van de Applicatiebeheerder en zet 8 oktober 2013 in uw agenda! Na de zomer informeren wij u over het gehele programma.


//

 

AWBZ AZR 3.2 bijeenkomst

Op dinsdag 3 september aanstaande organiseren wij een AWBZ bijeenkomst voor alle klanten die gebruik maken van REGAS AWBZ. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen en de laatste wijzigingen in regelgeving behandeld.

De sessie duurt van 10:00 uur tot 12:00 uur en vindt plaats in Woerden. Wij bieden u een aansluitende lunch aan.

U kunt zich kosteloos aanmelden via de website. Graag vernemen wij ook of u aan de lunch deelneemt.

 

Bijzondere Jeugdbijstand in België en REGAS: een uitstekende tandem

Op 10 juni jl. tekenden vzw Sporen en vzw Ter Loke een samenwerkingsovereenkomst met onze Vlaamse zuster Regas BVBA voor de implementatie van het REGAS cliëntvolgsysteem voor de Bijzondere Jeugdbijstand (BJB), de jeugdzorg in België. Na een marktonderzoek hebben beide organisaties besloten om samen een pilotproject te starten en middels REGAS een passend cliëntvolgsysteem in te richten.

Al geruime tijd is er behoefte aan een systeem welke alle disciplines kan ondersteunen: sinds 1988 wordt in de Vlaamse jeugdzorg gevraagd om een geschikt softwareprogramma voor bewonersadministratie, waarbij individuele trajecten van jongeren opgevolgd kunnen worden door diverse settings, werkvormen en begeleidingen. De nood wordt versterkt door regelgeving en opdrachten waarbij registratie en effectmeting vooropgesteld worden. “Meten is weten” wordt één van de slagzinnen en registraties zullen mede de inzet van overheidsmiddelen gaan bepalen en verantwoorden.

Anno 2013 mogen organisaties binnen de BJB deze nood versterkt definiëren en sectoraal de strategische doelstelling uitspreken om de gezinnen te kunnen volgen, verbinden en bewaken vanuit de volgende stappen: dispatching (verwijzer, toegangspoort), de regie (voorziening), de operationele dimensie (afdelingen, mfc’s, trajectbegeleiders, hulpverleners) en tenslotte de overheidsdimensie.

Lees verder

 

Madibenchmark MOgroep

De gegevens voor de landelijke Madibenchmark van de MOgroep worden binnenkort op een andere wijze verzameld. Met ingang van half 2013 stopt de automatische upload van cliëntgegevens-bestanden. In plaats daarvan kunnen de leden die Maatschappelijke Dienstverlening aanbieden een beperkt aantal vragen handmatig invullen op het platform van de Madibenchmark. Zo liet de MOgroep ons onlangs weten.

De reden van deze aanpak:

  • in de lokale cliëntregistraties worden casussen en cliënten op verschillende manieren geregistreerd. De oorzaak ligt in de noodzaak te voldoen aan eisen van lokale financiers. Door deze automatisch ingelezen verschillen verzamelen we in feite niet-vergelijkbare gegevens. Door de organisaties nu zelf de vragen te laten invullen, leggen we de interpretatie van de definities bij de organisaties zelf. Zij weten het beste wat ze precies meten;
  • de automatisch upload werkte bij bijna geen enkel softwarepakket echt naar tevredenheid. Dat veroorzaakte vorig jaar landelijk veel extra werk, deels ook nog zonder het gewenste resultaat.

In overleg met de sector waarin vertegenwoordigd: VARIA, de koplopergroep Madibenchmark, en de branchecommissie Maatschappelijke Dienstverlening van de MOgroep, is gezocht naar de beste oplossing voor deze problemen. Gekozen is voor het beperken van de gegevens die landelijk verzameld worden: niet meer de volledige dataset, maar alleen nog die gegevens die nodig zijn voor benchmarken en voor de landelijke belangenbehartiging.

Niet: datasets, wel: benchmark
Concreet: vanaf dit jaar (2013) worden al geen volledige datasets meer ingelezen. Leden MOgroep / Maatschappelijke Dienstverlening kunnen vanaf medio augustus 2013 hun gegevens aanleveren aan de benchmark. Deze gegevens zijn uiteraard gebaseerd op het Informatiemodel Maatschappelijke Dienstverlening 2013. De organisaties kunnen de gevraagde gegevens zelf uit hun registratie halen, met de rapportagetool van de eigen registratiesoftware.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Prinsen via marcel@regas.nl