REGAS Nieuwsbrief augustus 2012

7 min read - published on augustus 28, 2012

MD Veluwe enthousiast over herimplementatie

Zowel de overgang naar REGAS Webbased als de behoefte aan een betere ondersteuning van het primaire proces, leidde in januari 2012 tot het besluit van MD Veluwe om een herimplementatie uit te voeren met P3plus. Er werd gedurende vier maanden hard gewerkt: interviews, projectgroepen, werkprocessen, bouwdocumenten... Het leverde voor zowel AMW, SMW als SR een eigen registratieboom op. Hiermee kan worden voldaan aan de specifieke registratiebehoefte van elke afzonderlijke werksoort, evenals aan de informatie- en verantwoordings-verplichting naar de financiers.
Begin mei zijn de 117 medewerkers aan de slag gegaan met het vernieuwde REGAS. Omdat de webbased software op elke werkplek waar internet beschikbaar is toegang geeft tot de cliëntgegevens, kunnen medewerkers voortaan op alle locaties en iedere werkplek hun administratie invoeren en raadplegen. De medewerkers zijn inmiddels gewend aan de nieuwe bomen en 'zien door de bomen nu weer het hulpverleningsbos'. Er wordt meer gebruik gemaakt van de registratiesoftware dan voorheen. Alle papieren lijstjes zijn verdwenen en er wordt van intake tot afsluiting gebruik gemaakt van REGAS!
Lees het volledige klantverhaal

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Zoals we in eerdere nieuwsbrieven hebben geschreven, hebben we in het voorjaar van dit jaar onderzoeksbureau Integron een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De resultaten hiervan zijn inmiddels bekend! We hebben een bovengemiddeld aantal reacties gehad, waar we erg blij mee zijn. Met trots kunnen we zeggen dat onze gemiddelde beoordeling een 7,3 is. Het cijfer zegt ons dat er nog ruimte voor verbetering is, maar ook dat we op de goede weg zijn. Onze dank gaat uit naar iedereen die het onderzoek heeft ingevuld en ons heeft laten weten hoe ze onze dienstverlening ervaren. We gaan aan de slag met de verbeterpunten en houden u via onze nieuwsbrieven op de hoogte van de voortgang hier van.

Participatieladder in REGAS

Onlangs vroeg een organisatie uit Maastricht ons of wij de basis van de Participatieladder tot zijn recht kunnen laten komen in REGAS. De Participatieladder is een meetinstrument waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre iemand meedoet in de samenleving. De mate van participatie, onderverdeeld in zes treden (van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning) wordt periodiek gemeten. Bijvoorbeeld voor en na inzet van een hulpverleningstraject. Op deze manier wordt zichtbaar of de mate van participatie is verhoogd. Een uitvoerende organisatie krijgt zo direct zicht op de effectiviteit van de ingezette hulpverleningstrajecten.

Binnen REGAS is het nu eenvoudig mogelijk om het participatieniveau van een client te registreren. Dit gebeurt op een specifiek 'participatieformulier'. Met een bijbehorende rapportage worden de verschuivingen in treden weergegeven:
Participatieladder

Vanaf medio september is de participatie rapportage, inclusief het bijbehorende formulier, verkrijgbaar in de REGAS Rapportenwinkel.

Vrouwenopvang zit overvol

Volgens recente berichten in de media zit de vrouwenopvang in Nederland overvol. Een problematiek die verschillende dimensies kent, van discussie over de financiering tot een stokkende doorstroming en acute schaarste aan plekken. Bij complexe en soms weerbarstige vraagstukken is het altijd goed om eenvoudig en dicht bij huis te beginnen: wat kunnen we als organisatie zelf veranderen, waar kan de dienstverlening beter en efficiënter en hoe ondersteunen we dat procesmatig? Organisaties in de opvang die REGAS gebruiken, beschikken hiertoe over legio mogelijkheden; niet in de laatste plaats via de modules Verbinden en Bewaken. Zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen kan een goed ingericht informatiesysteem ondersteunen bij het signaleren van periodieke evaluaties. Impliciet wordt hiermee ook eerder gesignaleerd wanneer doorstroming en uitstroom plaats kan vinden. En daar speelt u weer capaciteit mee vrij. Op deze manier blijft de begeleiding optimaal afgestemd op het einddoel: vrouwen weer zelfstandig en veilig laten wonen.

Kwartier Zorg & Welzijn

In de nieuwsbrief van juli beschreven we hoe Kwartier Zorg & Welzijn is gaan werken met REGAS Webbased. In aanvulling op dit artikel beschrijven we graag wat het project daadwerkelijk voor de hulpverleners heeft verbeterd. De maatschappelijk werkers werkten al met REGAS, de ouderenadviseurs zijn er nu ook mee aan de slag gegaan. Met de overgang naar REGAS Webbased is de NIZW methodiek is niet meer leidend voor Kwartier. REGAS is er nu op ingericht te werken met de verschillende leefgebieden. Hiermee zet Kwartier een registratiesysteem in dat gebruikersvriendelijk is en aan alle gestelde eisen voldoet.