REGAS Nieuwsbrief April 2012

11 min read - published on april 23, 2012

Volgen, Verbinden, Bewaken.

Ons nieuwe credo en de benamingen van onze modules. U heeft er vast al van gehoord! Al onze klanten nemen voor standaard registratiedoeleinden REGAS Volgen af. Echter is het misschien minder bekend welke REGAS Diensten er onder de andere twee modules vallen. Om deze reden zullen we u de komende nieuwsbrieven laten zien hoe REGAS Verbinden en REGAS Bewaken praktisch ingezet worden in organisaties. Een voorbeeld van REGAS Verbinden is een ‘Elektronische Aanmelding’. Dit werkt als volgt: vanaf de homepage van een organisatie kan een cliënt zich direct aanmelden. Deze aanmelding wordt vervolgens in REGAS geregistreerd. Daarna wordt, bijvoorbeeld op selectie van postcode en/of problematiek, de aanmelding direct toegewezen aan een specifieke medewerker. We laten dit hier zien in een schema:
E-Aanmelding

In bovenstaand voorbeeld meldt de cliënt zich met een hulpvraag via het internet. Deze aanmelding wordt door slim gebruik van ingevoerde gegevens direct bij de juiste persoon voor opvolging neergelegd. Deze persoon kan vervolgens een e-mail met daarin een link naar de nieuwe, via Elektronische Aanmelding verkregen casus in REGAS ontvangen.

REGAS Klantverhalen

“Regas heeft visie op innovatie” REGAS Brochure
“Ik voel me eigenaar van REGAS”
“Ik denk dat REGAS zeker nog wel meer mogelijkheden heeft om het proces goed te ondersteunen”
Zomaar wat quotes uit de interviews die zijn afgenomen met vijf van onze klanten- Jos van Nunen (Lumens), René Verkuylen (Kwadraad), Roberto Oremus (Jarabee), Anton Siedsma (De Werkmaatschappij) en Ting Yu Chu (Neos). Al deze klantverhalen zijn gebundeld tot een mooie nieuwe Regas brochure, welke wij u graag ter inspiratie aanbieden. Wilt u deze ontvangen, of heeft u een collega voor wie deze brochure interessant is? Laat het ons weten en wij sturen u de brochure toe.

Appificering

Op woensdag 11 april jl. heeft Danny Frietman van KBenP een mooie verhandeling gehouden onder de noemer Appificering. In vogelvlucht werd belicht wat de impact van de huidige stijging in het gebruik van tablets en Apps is. Bijvoorbeeld verborgen kosten en het opzetten van een Enterprise App store (een plaats waar de organisatie interessante en bruikbare Apps klaarzet voor haar medewerkers). Ook de voors (gebruiksgemak, ‘goedkoop’ voor de organisatie) en tegens (virussen, privacy kwesties) van 'bring your own device', waarbij medewerkers hun eigen telefoon of tablet pc voor werk gaan gebruiken, zijn duidelijk belicht. De grens tussen werk en privé komt te vervagen.
Zoals de introductie van Windows een goede implementatiebegeleiding nodig had, is dit zeker ook belangrijk bij het mobiele werken. Een mooi vertrekpunt om te starten met denken over de ontwikkeling en gebruik van Apps binnen mobiel werken zijn ‘profiel beschrijvingen’. Wie heeft er behoefte aan mobiel werken en waarvoor gaat het gebruikt worden? De App die we nu in samenwerking met Kwadraad, Lumens en StOED ontwikkelen, komt voort uit de noodzaak om ambulant te kunnen werken. Apps kunnen gewoon een functie binnen de organisatie hebben. Zo werd de vraag bij vervangingskwesties als vanzelfsprekend beantwoord met: “Geen pc, wel een tablet!
Voor al uw vragen over de ontwikkelingen naar mobiel werken en het gebruik van Apps kunt u contact opnemen met Danny Frietman, onze ervaringsdeskundige en visionair op dit gebied.

Logo CombiwelREGAS herimplementatie Combiwel

Geschreven door Jos Blokker van Combiwel

Bij Combiwel in Amsterdam is, na een aantal jaren met REGAS Classic gewerkt te hebben, in het najaar van 2011 besloten om voor alle product- en tijdregistraties over te gaan naar REGAS Webbased en Tijdschrijven. REGAS Partner KWIZ is toen gestart met het inventariseren en beschrijven van alle werkprocessen. Dat is een intensief proces geweest, waarbij heel kritisch werd gekeken naar de werkwijze in de diverse disciplines en werksoorten. Onze collega’s werken in de Maatschappelijke Dienstverlening; er zijn traditionele welzijnsproducten, maar er is ook Vernieuwd Welzijn 23+. Dat alles moet naast elkaar geregistreerd worden. Met behulp van vele medewerkers en de professionele inzet van KWIZ is er een goed werkbare inrichting van REGAS Webbased gekomen. Uiteraard geheel aangepast aan onze werkprocessen.
Op vrijdag 13 april (!) jl. is de nieuwe registratie-omgeving live gegaan. In de komende tijd gaan de medewerkers met de nieuwe inrichting en werkwijze aan de slag. Er kan geregistreerd en gerapporteerd worden. Een spannende tijd voor ons! Is de inrichting echt zo goed werkbaar als bedacht? Moeten er nog aanpassingen komen? Deze vragen worden in de komende weken beantwoord. Gelukkig is REGAS Webbased heel flexibel en kunnen wensen, nieuwe producten etc. altijd weer worden ingebed in de software.
Het volgende inrichtingsproces betreft REGAS Bewaken en REGAS Verbinden. Dit wordt uitgevoerd op basis van vastgelegde werkprocessen en registraties. Zodra dit staat, wordt REGAS Webbased binnen Combiwel optimaal gebruikt.

Zorg & ICT

Vorige maand hebben we voor de vijfde keer deelgenomen aan de vakbeurs Zorg & ICT. De geïnteresseerde bezoekers van de stand werden getrakteerd op een demonstratie van de REGAS App en de nieuwe versie van REGAS Webbased. Op woensdagmiddag was het mogelijk om in gesprek gaan met Henk Marijt en Roberto Oremus van Jarabee over hun cliëntregistratieprocedures. We hebben veel interessante mensen mogen verwelkomen en inspirerende gesprekken mogen voeren. Al met al dus weer een succesvolle editie!

Regas stand Zorg & ICT 2012