Regas marktleider voor GGZ in België

3 min read - published on november 2, 2011

Regas B.V. en Regas BVBA beklinken vandaag, in samenwerking met Partezis, de levering van REGAS cliëntsoftware aan een zevental ziekenhuizen in Vlaanderen. Hiermee bevestigt Regas haar toonaangevende positie in de Belgische markt voor geestelijke gezondheidszorg; het bedrijf is nu marktleider in de GGZ. Partezis levert hierbij de specifieke kennis en kunde van de Belgische GGZ markt.

Regas is al enige tijd actief in Vlaanderen, waar het onder meer de Broeders van Liefde, de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg op de Belgische markt, tot haar klanten rekent. Dit is in België niet onopgemerkt gebleven, met als gevolg dat er bij de aanbesteding voor de (psychiatrische) ziekenhuizen Emmaus, Philippus Neri en Sint-Annedael met interesse naar REGAS gekeken werd. Door 'Best of Breed' toe te passen en de facturatie-technologie van Partezis te integreren in REGAS, is er een totaal oplossing voor de GGZ gecreëerd.

Met alle instellingen zijn langdurige afspraken gemaakt. Een krachtige factor, die borg moet staan voor effectieve ontwikkeling en gebruik, is dat er een gebruikersgroep voor de diverse instellingen wordt geformeerd.

Nick Haasnoot, algemeen directeur Regas B.V.: “We zijn erg trots op wat onze collega's in België samen met ons hebben bereikt. Het is een grote stap voorwaarts en een bevestiging dat we met onze nieuwe propositie Volgen, Verbinden, Bewaken de benodigde ondersteuning bieden bij hulporganisaties in de GGZ. Wij vertrouwen erop dat deze benadering ook in Nederland zijn weerslag zal hebben.”

In de toekomst verwacht Regas haar software bij nog meer partijen in België in te gaan zetten.

Over Regas
Regas richt zich met haar software REGAS primair op de ondersteuning van de welzijns-professional en haar cliënten; daar waar mensen met mensen werken. De eigenschappen die REGAS kenmerken zijn innovativiteit, focus op de behoeften van de professional en uitgebreide toepassingsmogelijkheden. De drie pijlers in de software zijn Volgen, Verbinden en Bewaken. Hiermee sluit REGAS naadloos aan bij Welzijn 2.0, het nieuwe werken en 'Eigen Kracht'.

Lonneke Koelemaij