REGAS iWmo: elektronisch berichtenverkeer met gemeente

5 min read - published on augustus 13, 2014

Vanaf 1 januari 2015 staat iWmo 1.0 ter beschikking van ketenpartners binnen de Wmo. De iWmo-standaard ondersteunt de elektronische uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en zorgaanbieders onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. De standaard bestaat uit landelijke afspraken over techniek en taal voor de communicatie tussen aanbieders en gemeenten. Het gaat hierbij om:

√    de toewijzing van de ondersteuning

√    de start van de ondersteuning

√    eventuele mutatie of beëindiging van de ondersteuning

√    de declaratie over de geleverde ondersteuning


In het Wmo-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd. Hierbij is het uitgangspunt dat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Wmo. De iWmo-standaard is daarvoor een ondersteunend instrument.

Bij de inrichting van iWmo is geput uit de ruime ervaring die partijen binnen de AWBZ hebben opgedaan met de ontwikkeling van standaarden. De specificaties van iWmo staan inmiddels vast, vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten er daadwerkelijk mee werken. Ze zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, zorgkantoren, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS en Zorginstituut Nederland.
De specificaties staan in het BEP-model (Bedrijfsregels, EI-standaarden en Processen), dat duidelijk maakt hoe de Wmo-berichten zich door de keten bewegen.

REGAS iWMO

Ook wij bereiden ons volop voor op de ondersteuning hiervan vanaf 1 januari 2015 middels een nieuwe module: REGAS iWMO. De samenwerking die wij al jaren hebben met The Beagle Armada op het gebied van AZR-berichtenverkeer en declaraties voor de AWBZ, hebben wij verder uitgebouwd. Samen met onder andere het CVD in Rotterdam testen wij op dit moment de ketenuitwisseling in combinatie met de nieuwe software.

Aanvragen AGB-code

Om straks gebruik te kunnen maken van REGAS iWmo, is een AGB-code benodigd. Het AGB-register wordt beheerd door Vektis. Het AGB (voluit Algemeen Gegevens Beheer) is een uniek identificerende registratie van zorgaanbiedergegevens ter ondersteuning van de verschillende processen in de zorg, waaronder het elektronische declaratie- en berichtenverkeer tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar en straks zorgaanbieder en gemeente.
Vanaf 20 augustus 2014 kunt u als (zorg)aanbieder binnen de Wmo een AGB-code aanvragen bij Vektis. Ook is dan bij VECOZO bekend hoe u toegang tot de VECOZO-diensten kunt aanvragen.

VECOZO-certificaat

Via VECOZO kunt u in een veilige omgeving digitaal declareren en berichten uitwisselen. De AGB-code is hierbij verplicht. Daarnaast dient u in het bezit te zijn van een VECOZO-certificaat dat toegang biedt tot de diensten van VECOZO.

Voor meer informatie over de voorwaarden en kosten van REGAS iWMO, kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Bronnen: https://www.vecozo.nl, https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Wmo.html

admin