REGAS en jeugdzorg: een coole combinatie (BE)

4 min read - published on november 28, 2014

Op 2 oktober jl. had Regas bvba het genoegen om 29 organisaties in het Huis van de Sport te Antwerpen te verwelkomen voor een jeugdzorg event ‘Regas en Jeugdzorg: een coole combinatie’. De aanwezigen uit de jeugdzorg lieten zich tijdens deze middag informeren over wat Regas kan betekenen voor hun eigen organisatie.

Om die reden waren Marc Thyssen, algemeen directeur vzw Ter Loke en Jan De Cooman, directielid vzw Sporen uitgenodigd. Na de inleiding van Tom De Clercq, zaakvoerder van Regas bvba, kwamen beide heren aan het woord. Zij schetsten hun zoektocht naar een gepaste registratie- en dossiertool, hun doelstelling met een tool en waarom zij kozen voor REGAS.

Tijdwinst en verhoging kwaliteit

Beide organisaties hebben uiteraard hun eigenheid en hun specifieke insteek in het werken met REGAS. Zij benadrukten dat werken met REGAS meer is dan enkel het implementeren van een IT tool. Het betekent een procesmatige kijk op de eigen organisatie, met als doelstelling een vereenvoudiging van de administratie. Uitkomsten hiervan zijn tijdwinst en een verhoging in de kwalitatieve werking met de jongeren.

In het tweede deel van de middag kwamen Luc van Steenbergen en Martijn Ronsman, beide bouwers van respectievelijk vzw Ter Loke en vzw Sporen aan het woord. Zij vertelden hoe ze zijn opgestart met REGAS en vooral hoe ze met de applicatie werken. De veelzijdigheid van de tool werd duidelijk aan de hand van hun voorbeelden ten aanzien van de samenwerking tussen de twee. Een samenwerking die ondanks de fysieke afstand tussen beide organisaties zeer goed werkt. Hierdoor kunnen ze veel van elkaar leren en is er bovendien een kruisbestuiving in kennis en kunde door de constante wisselwerking.

Inrichting op maat

Beide heren gaven tevens een toelichting op de implementatie van REGAS. vzw Ter Loke startte met de inventarisatie van de werkwijze rondom hun jongeren om vervolgens te werken naar een optimalisatie van hun processen. Vzw Sporen daartegen is voor het bepalen van de inrichting van REGAS vertrokken vanuit hun bestaande processen, in het bijzonder vanuit hun 'drie-kolommen model', om tot slot te komen tot een optimalisatie daarvan, die uiteindelijk zorgt voor een sluitende en betrouwbare registratie.

Na afloop van dit jeugdzorg event werd nog geborreld en nagepraat met de aanwezige gasten. We waren zeer verheugd dat bijna alle aanwezige organisaties na afloop een offerte bij ons hebben hebben aangevraagd.

Meer informatie over Regas BVBA?
Neem contact met ons op en stel uw vragen. 

Lonneke Koelemaij