REGAS en gegevensuitwisseling: het kan!

3 min read - published on juni 13, 2013

In de afgelopen twee weken is tijdens de gebruikersdagen het uitwisselen van gegevens ter sprake gekomen. In de sessies kwam naar voren dat iedere organisatie in meer of mindere mate last heeft van zaken als dubbele invoer, werken in meerdere systemen en handmatig invullen van gegevens die uit een digitale omgeving komen. THORAX heeft inmiddels diverse koppelingen van en naar REGAS gerealiseerd.

Eerder hebben al beschreven dat een koppeling in ontwikkeling is met MijnVerhaal, de online omgeving waarin jongeren hun eigen digitale dossier opbouwen. Daarnaast is THORAX bezig met koppelingen tussen REGAS met Zorgmail en BergOp. Zorgmail is een beveiligd communicatiesysteem waarmee al meer dan 11.000 organisaties werken en dient als verbindende schakel tussen zorgverleners en de gezondheidszorg. Dit is bij maatschappelijk werk interessant bij bijvoorbeeld een verwijzing door de huisarts. THORAX kan ervoor zorgen dat deze verwijzingsgegevens rechtstreeks in REGAS komen. BergOp is een tool voor diagnostiek en (wetenschappelijk verantwoord) effectonderzoek. Dit is een voorbeeld van een tool die via een koppeling gemakkelijk kan worden geïnitieerd vanuit REGAS; het zogenoemde single sign-on. Er is onlangs een prototype opgeleverd.

Ook liggen er al diverse koppelingen tussen REGAS en de verschillende soortenverwijsindexen in het land: Zorg voor Jeugd, VIS2 en MultiSignaal.

MultiSignaal komt veruit het meeste voor, maar is in de verschillende regio’s vaak bekend onder een andere naam. SISA, Verwijsindex Haaglanden, DVI, Verwijsindex Goeree-Overflakkee, VIN Kop, VIRZ, Verwijsindex Oost-Veluwe en Midden-IJssel, Verino, VIVallei, VIRA, VIP (Parkstad), VIN West Friesland, Verwijsindex Eemland, VIN Midden en Zuid Kennemerland, Maastricht-Heuvelland, Verwijsindex Noord- en Midden Limburg, Verwijsindex Westelijke Mijnstreek en JeugdMATCH Zuid-Holland Noord, allen zijn verschillende voorkomens van MultiSignaal.

Bent u geïnteresseerd in (één van) bovenstaande koppelingen? Of heeft u wellicht een eigen casus die efficiënter lijkt te kunnen? U kunt hierover contact opnemen met uw account manager of rechtstreeks met THORAX via Bertil Brandse (brandse@thorax.nl) , algemeen nummer 033-4659115. Zie ook thorax.nl voor meer informatie.