REGAS Brein

2 min read - published on juni 13, 2013

Sinds een aantal jaren ondersteunt REGAS de geautomatiseerde communicatie binnen REGAS. Betrokkenen worden bijvoorbeeld automatisch geïnformeerd via bijvoorbeeld SMS of e-mail. Daarnaast kunnen processen automatisch worden voorzien van nieuwe formulieren en worden openstaande formulieren automatisch afgesloten. Het automatiseren van dergelijke processen en werkzaamheden neemt een enorme vlucht.

Na een analyse van werkzaamheden van eindgebruikers uit de praktijk blijkt dat veel handelingen die meer of minder frequent worden uitgevoerd, geautomatiseerd kunnen worden op basis van de volgende overwegingen:

  • Het zijn routinematige handelingen die relatief veel tijd in beslag nemen;
  • Het zijn handelingen die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering (kwantiteit & kwaliteit).

Met REGAS Brein krijgt het procesmatig werken, ondersteund door ICT, een nieuwe dimensie en daarmee ongekende mogelijkheden. Via een op de technische applicatiebeheerder toegesneden interface kunnen toepassingen volgens een eenduidige structuur worden samengesteld. Brein werkt met de zogenaamde jobs die zijn opgebouwd uit filters en te nemen acties.

De pijlers Verbinden en Bewaken worden meer en meer een fundament binnen een organisatie. Veel voorkomende handelingen worden geautomatiseerd en met een continue kwaliteitsniveau uitgevoerd. REGAS Brein zal rond september 2013 beschikbaar worden gesteld voor onze klanten.

Lonneke Koelemaij