Voorbereidingen AVG wetgeving

3 min read - published on december 6, 2017

laptop_klein.jpg
Een nieuwe privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gaat in mei 2018 van start. De AVG vervangt de huidige Wbp privacywet, die geldt in de hele EU en deze is beter afgestemd op de hedendaagse praktijk. Het gaat nu om een verordening in plaats van een richtlijn en dezelfde eisen en sancties gelden voor alle EU landen. Het is dan ook logisch dat het toezicht op deze wet flink wordt aangescherpt.

De nieuwe AVG wetgeving vraagt de nodige voorbereiding van onze klanten die gegevens opslaan en bewaren, maar ook voor de verwerkers van deze gegevens, zoals wijzelf. Bovendien krijgen de betrokken cliënten door middel van de nieuwe wetgeving meer rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, verwijdering, overdracht en correctie van hun gegevens.
Genoeg om bij stil te staan dus, om bewustwording te creëren en te starten met de voorbereidingen. Op 30 november jl. organiseerden we om die reden een event, om onze klanten te informeren over de veranderingen die eraan komen en welke voorbereidingen zij kunnen en moeten treffen. Samen met ICTRecht gingen we in op zaken als privacy by design en privacy by default, de meldplicht datalekken, een functionaris gegevensbescherming en een verwerkersovereenkomst. 

Meer weten over de AVG privacywet?

Wil je meer lezen over de consequenties van de aangepaste privacy wetgeving? Download dan de AVG Whitepaper die we samen met ICTRecht hebben geschreven. Hierin kun je tevens lezen welke voorbereidingen Regas heeft getroffen en waarom wij klaar zijn voor de AVG! 

DOWNLOAD DE AVG WHITEPAPER "Een nieuwe privacywetgeving"

Lonneke Koelemaij