Regas B.V. introduceert REGAS Brein

3 min read - published on mei 7, 2013

Woerden, 7 mei 2013

Regas B.V. introduceert vandaag het nieuwe “REGAS Brein” waarmee administratieve handelingen en de communicatie hieromtrent volledig geautomatiseerd worden afgehandeld.

De standaard REGAS Software voorziet in flexibele, door een organisatie zelf te beheren webbased proces ondersteunende oplossingen. Trajecten voor cliënten en patiënten in de zorg- en welzijnssector worden hiermee optimaal ondersteund. Met de mogelijkheden van REGAS Brein wordt nog meer efficiency en kwaliteit bereikt doordat de betrokkenen (in de keten) direct per e-mail of SMS op de hoogte worden gebracht van een statuswijziging in een dossier. Veelvoorkomende, routinematige handelingen, zoals het administratief afsluiten van een dossier, worden door REGAS zelf afgehandeld zonder tussenkomst van een gebruiker.

De nieuwe functionaliteit biedt met name uitkomst voor organisaties die vanwege bezuinigingen op zoek zijn naar mogelijkheden om efficiënter te werken, zodat tenminste hetzelfde productie- en kwaliteitsniveau wordt bereikt met minder middelen. Met name de communicatieve mogelijkheden van REGAS Brein bieden in het digitaal samenwerken veel opties. Vanuit de drie REGAS pijlers Volgen, Verbinden en Bewaken wordt de informatie op het juiste moment beschikbaar voor de betrokken partijen: cliënt, hulpverlener en ketenpartners die hier op basis van autorisatie direct toegang toe krijgen tot de benodigde informatie.

Regas B.V. is leverancier van het full SaaS-product REGAS en ondersteunt op innovatieve wijze de professionals in de zorg- en welzijnssector bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Met name de participatie van cliënten en derden (ketenpartijen, familieleden en mantelzorgers) in het elektronisch dossier is één van de speerpunten. Naast het Nederlandse Regas B.V. zijn er eveneens vestigingen in België en Duitsland, waar zij REGAS onder andere leveren aan instellingen in het maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, psychiatrie, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Blok via tom@regas.nl