129 artikelen, veel leesplezier

Is jouw cliëntvolgsysteem klaar voor de AVG?

avg_zorg.jpg

Inmiddels begint de zorgbranche behoorlijk in opschudding te raken. Steeds meer organisaties worden zich bewust van de naderende AVG-wetgeving. En dat is soms wel even schrikken. Ze komen er dan achter dat de privacywet een behoorlijke impact heeft. Er moet namelijk nogal wat geregeld worden: een verwerkingsregister aanleggen, zorgen dat persoonsgegevens gecorrigeerd en zelfs vernietigd kunnen worden, verwerkersovereenkomsten afsluiten, enzovoort. Dat geldt voor bijvoorbeeld de afdeling HR, maar ook voor zorgmedewerkers die registraties maken. Hoe zit dat eigenlijk bij jouw organisatie? Registreer jij alleen nog cliëntgegevens die nodig zijn? Of registreer je meer dan nodig? Voor de zekerheid. Of voor de gemeente. Is je cliëntvolgsysteem wel klaar voor de AVG?

Hoe selecteer je een cliëntvolgsysteem?

Je huidige cliëntvolgsysteem wordt onvoldoende doorontwikkeld. Het sluit niet meer aan bij de eisen van deze tijd. Of het pakket kan niet voldoen aan de vraag vanuit je organisatie. Het gaat niet mee in de veranderingen die binnen de zorgbranche plaatsvinden. Allerlei redenen kunnen ten grondslag liggen aan het selectietraject voor een nieuw cliëntvolgsysteem.

Voorbereidingen AVG wetgeving

laptop_klein.jpg
Een nieuwe privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gaat in mei 2018 van start. De AVG vervangt de huidige Wbp privacywet, die geldt in de hele EU en deze is beter afgestemd op de hedendaagse praktijk. Het gaat nu om een verordening in plaats van een richtlijn en dezelfde eisen en sancties gelden voor alle EU landen. Het is dan ook logisch dat het toezicht op deze wet flink wordt aangescherpt.

De nieuwe AVG wetgeving vraagt de nodige voorbereiding van onze klanten die gegevens opslaan en bewaren, maar ook voor de verwerkers van deze gegevens, zoals wijzelf. Bovendien krijgen de betrokken cliënten door middel van de nieuwe wetgeving meer rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, verwijdering, overdracht en correctie van hun gegevens.

REGAS Symposium 3 okt '17 een succes

overzicht_klein.jpg

Ons tweejaarlijks Symposium van 3 oktober jl. was een groot succes. Op een prachtige locatie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen met topsprekers uit onze branche hebben we een aantal interessante thema's met elkaar besproken. Uiteraard hebben we geproost op ons 20-jarig bestaan van dit jaar. Oprichter van Regas, Tom Blok nam ons mee naar 20 jaar geleden, hoe het allemaal begon. Met de andere sprekers blikten we vooral vooruit naar de ontwikkelingen in de Zorg&Welzijn. 

REGAS Veilig Thuis Module: uitdagende implementaties een succes

VT knipsel website_klein.pngSinds januari 2015 zijn elf Veilig Thuis (VT) regio's voorzien van veilig thuis software door het gebruik van REGAS. Met de REGAS Veilig Thuis Module kozen zij voor een veilig en flexibel ECD voor hun sector. Veel van de implementaties verliepen niet altijd ‘volgens het boekje’. Hoewel er eind 2014 geen gebrek aan documentatie was – Landelijk Programma van Eisen, Handelingsprotocol, Informatieprotocol en later het Triage instrument – bleek de vertaling naar de inrichting van REGAS geen sinecure.

Veilig Thuis was een nieuwe organisatievorm én -proces. Niet alleen voor de klanten, maar ook voor ons. Het bijbehorende handelingsprotocol - ‘bedacht in Den Haag’ hoorden we veel in het begin- werd veel bediscussieerd en de interpretaties ervan liepen uiteen. Op basis van de landelijke documentatie hebben we een ‘blauwdruk inrichting’ gecreëerd en deze vervolgens ‘regio specifiek’ ingericht en geïmplementeerd. Het grote voordeel van REGAS om inrichting aan te kunnen passen naar eigen werkprocessen werd hierdoor wederom duidelijk.

Innovaties, kwaliteit van zorg en Blended Care tijdens de REGAS DVDA

De jaarlijkse Dag van de Applicatiebeheerder op 9 maart 2017 was weer een groot succes! 

In Madurodam ontvingen we de applicatiebeheerders van REGAS. Het zonnetje scheen, dus uitstapjes naar Schiphol, het Rijksmuseum en de kaasmarkt waren zo gedaan. Binnen werden we getrakteerd op interessante onderwerpen als 'innovaties in de Zorg&Welzijn', door Gerco Buijk van Ordina, 'Gepersonaliseerde zorg; meerwaarde uit data' door Dirk-Jan van der Pol van Ordina, 'Blended Care' toegepast bij Xtra Welzijn verteld door Tamara Jansen en 'Kwaliteit van zorg en verantwoording' bij FlexusJeugdplein door Erik van Dinten.

In dankbare herinnering Danie Pitzalis

Overlijdensadvertentie Danie.jpg

Regas en Ordina starten samenwerking

ICT-dienstverlener Ordina en Regas, softwareleverancier in de Zorg en Welzijn, hebben een partnership gesloten voor een periode van minimaal twee jaar. Samenwerken.jpgDoor de samenwerking komt het innovatieve cliëntvolgsysteem van Regas samen met de jarenlange ervaring in de ICT op het gebied van o.a. implementaties en koppelingen van Ordina. Zorginstellingen en welzijnsorganisaties kunnen met deze samenwerking rekenen op de juiste informatie op de juiste plek in REGAS. Samen met Ordina wordt het cliëntvolgsysteem op een snelle maar gedegen manier opgeleverd zodat gebruikers kunnen genieten van de voordelen en zich kunnen concentreren op de hulp en zorg rondom de cliënt.

Van dynamisch naar Agile testing

Scrumteams en automationtools

Het afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in het Agile maken van onze organisatie. Na een jaar kunnen we stellen dat het z’n vruchten afwerpt en dat we vele voordelen ondervinden van deze manier van werken. Ook onze testafdeling heeft niet stil gezeten.

Hoe het was..test1.jpg
Ruim een jaar geleden werd REGAS nog (grotendeels) ontwikkeld volgens de waterval methodiek. Elke release moest worden afgerond, voordat het testen van start kon gaan. De testafdeling was hierdoor een groot gedeelte van de ontwikkelperiode bezig met het opstellen van testscripts en het handmatig testen. En wat is testen nu eigenlijk?
Het testen van software is het vaststellen in hoeverre de software aan de eisen voldoet. Hierbij is het van belang te weten wat er getest gaat worden (het testobject), de eisen, (de testbasis), wanneer er getest gaat worden en hoe er getest gaat worden (methode).

Hoe het nu gaat: Agile testen
Met de intrede van het Agile werken en de toepassing van de Scrum methodiek is het testen veranderd. Een belangrijk verschil is dat testing nu integraal onderdeel uitmaakt van het ontwikkelteam. Hierdoor zijn zij nauw betrokken bij het opstellen van de zgn. ‘use cases’ en helpen ze mee met het beschrijven van de backlog.

Effectieve en kwalitatieve hulpverlening, in de Welzijn

De vraag van gemeenten aan welzijnsorganisaties, om aan te tonen wat het effect is van de hulp die zij bieden, is flink gegroeid. Het gaat al lang niet meer om de kwantiteit, maar ook om de kwaliteit van de geleverde zorg. Uitgebreide rapportages zijn nodig en of u als Welzijnsorganisatie deze ‘even’ op wilt hoesten. Terwijl uw hulpverleners nog steeds het liefst weinig tot niets willen registreren en zich willen focussen op de cliënt. Vraagt uw gemeente ook steeds meer om aan te tonen wat het effect is van uw verleende hulp? U bent echt niet de enige in de sector Welzijn met deze uitdagingen.

Ook de budgetten vergen aandacht en opvolging; steeds meer doen met minder, dat vraagt om nóg efficiënter werken. Het aangaan van samenwerkingen is één van de richtingen die u waarschijnlijk al heeft gekozen om dit te realiseren. De wijkteams zijn hier een goed voorbeeld van. Met onze oplossing ondersteunen we deze samenwerkingen, maar ook de individuele acties rondom de cliënt. Vervolgens zorgen we voor verbinding en overzicht door het creëren van o.a. dashboards die gebaseerd zijn op de registratie van het team, maar óók die van de cliënt en andere betrokkenen.

Hoe blijf je je onderscheiden en toch de kwaliteit van zorg leveren?

Elk proces in een (welzijns)organisatie loopt overal toch net even anders. Waar kun je het proces optimaliseren, de hulpverlener nog beter ondersteunen en dus snelheid brengen in je registraties, zonder kwaliteit te verliezen en efficiënt te blijven werken? Door het realiseren van een online aanmelding of het bieden van online hulpverlening bijvoorbeeld. Een cliënt bepaalt zelf wanneer hij/zij dit doet, en vult een set van data in. De hulpverlener hoeft nog niets te doen, maar je kunt wel aantonen hoeveel online (informatie)vragen er zijn geweest. Het participeren van de cliënt in zijn of haar dossier is een ander voorbeeld. Hij of zij stelt zelf een eigen plan van aanpak op, beschrijft doelen of schrijft een weekverslag. Echt zelf aan het roer dus.

Wie is... Suzanne

Regas, dat zijn wij. En we stellen ons graag even voor. Vandaag: Suzanne, Servicedesk Medewerker.

Samenwerking rondom één gezin, één plan. Dat kan online, in REGAS.

Het CJG Barneveld is dit voorjaar gestart met de implementatie van REGAS, het CJG koos bewust voor REGAS vanwege workflow en dossiervorming inclusief het uitgebreide cliëntinhoudelijke deel.

De uitgangspunten bij de keuze voor REGAS waren gebruiksvriendelijkheid en het gebruik van een clientenportaal. Ook het feit dat andere netwerkorganisaties hun aandeel kwijt kunnen waardoor één gezin, één plan werkelijkheid wordt, was een grote pré. CJG Barneveld had behoefte aan een systeem om echt een dossier op te kunnen bouwen en de cliënt te kunnen volgen in zijn of haar ontwikkeling. Dat kan overal en altijd, vanwege het werken in de cloud. Onze persoonlijke aanpak gedurende het gehele traject, al vanaf onze eerste kennismaking, heeft CJG Barneveld als zeer prettig ervaren.

Samenwerking en goede vertaling van de primaire processen

De implementatie van REGAS bij het CJG is nu bijna afgerond; de trainingsfase is ook achter de rug. De afgelopen tijd stond in het teken van het helder krijgen hoe het CJG wil registreren, wat de werkprocessen zijn en wat de behoeften zijn op het gebied van managementinformatie. Samen met onze partner P3plus zijn deze zaken uitgewerkt en vertaald naar een sluitende inrichting in REGAS. Karina van Triest, bestuurder van CJG Barneveld zegt hierover: “De gehele samenwerking met P3plus hebben we als erg positief ervaren. Uiteraard is de gehele registratiekant opgepakt, maar het is wel zo prettig dat ook met ons is meegekeken hoe het CJG met bepaalde probleemgebieden kan omgaan, relaterend aan onze processen. Ook de flexibiliteit om zaken achteraf nog aan te kunnen passen, indien dat na in gebruik name van de eerste opzet nodig mocht zijn, is ook erg prettig”. Dit laatste is trouwens op de lange termijn ook het geval; de applicatiebeheerder beheert de REGAS inrichting van de organisatie en kan deze naar wens aanpassen.

CJG_algemeen.png

We zijn viervoudig ISO gecertificeerd SaaS provider

Afgelopen maand hebben wij ons als Healthcare SaaS provider gecertificeerd voor een drietal ISO normen: ISO 9001-Kwaliteitsmanagement, ISO 20000-IT Service Management (ITSM) en ISO 27001-Informatiebeveiliging. Op de laatste is ook de verdieping binnen de zorg gecertificeerd: NEN-7510 (norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland).

ICT en zorg gaan hand in hand. Zonder effectieve informatievoorziening en communicatie, is goede zorg leveren op grotere schaal niet meer mogelijk. Met onze REGAS dossieroplossingen zijn zorgorganisaties in staat om hun primaire processen optimaal te ondersteunen. Met het type data dat wij als SaaS provider voor de zorg verwerken, is het van onmiskenbaar belang dat dit zorgvuldig gebeurt. Kwaliteit en informatieveiligheid zijn hiermee de belangrijkste fundamenten onder de werkprocessen in en om de organisatie.

Wie is... Cindy

Regas, dat zijn wij. En we stellen ons graag even voor. Vandaag: Cindy, Facilitair Medewerker.