OPZC Rekem van start met REGAS

3 min read - published on februari 19, 2013

Het Openbaar psychiatrisch zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) is in de eerste week van februari overgegaan naar de productieomgeving van REGAS Classic op 1 zorgeenheid. Dit is de start van de verdere uitrol van het Elektronisch Patiëntendossier van REGAS zowel in de ziekenhuisomgeving als in het psychiatrisch verzorgingstehuis.

Na een Europese aanbestedingsprocedure werd Partezis, nu Experthis, weerhouden als leverancier voor het elektronisch patiëntendossier voor het OPZC Rekem. Experthis is verantwoordelijk voor de koppelingen met het administratief pakket en de projectaanpak. Voor de software van het EPD doet het beroep op REGAS.

Kris Vaneerdewegh, hoofd nursing OPZC Rekem vertelt: “Het implementatietraject in het OPZC Rekem werd opgestart in februari 2012. Vanuit een brede inventarisatie van bestaande documenten, bestanden, noden en behoeften werd een dossierstructuur ontwikkeld die in REGAS werd gebouwd. Eind september startte de testperiode op 1 zorgeenheid waar zowel voltijds opgenomen patiënten als patiënten in dagopname worden behandeld. Het voltallige interdisciplinaire team werd opgeleid. Er heerste een ruime tevredenheid over het EPD en er waren geen technische problemen. Het gebruik was snel aan te leren en gaf omzeggens geen bijkomende werklast”.

Na de acceptatietest zal er een verdere uitrol komen over het hele OPZC Rekem om rond het jaareinde een volledige implementatie te hebben.

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem is een pluralistische en vraaggestuurde organisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg in de regio Oost Limburg, die professionele interdisciplinaire antwoorden biedt op individuele zorgbehoeften, een belangrijke bijdrage levert aan de Vlaamse forensische zorg en een toonaangevende partner wil zijn in het ontwikkelen van zorgvernieuwing. Het OPZC Rekem bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis en een psychiatrisch verzorgingstehuis op 3 campussen met in totaal 507 plaatsen en 650 medewerkers.