Online hulpverlening; hoe doen we dat?

15 min read - published on november 5, 2015

Elke zorginstelling heeft de uitdaging om kwalitatief goede hulp en zorg te bieden met een bepaalde continuïteit om een duurzame gedragsverandering bij cliënten te realiseren. Steeds meer zorginstellingen zien om die reden de voordelen in van het creëren van één aanspreekpunt (voor de cliënt), en/of een burgerportaal, voor hun totale dienstverlening. Met het hebben van één aanspreekpunt kan men beter inzetten op een geïntegreerde aanpak en begeleiding op maat leveren. Dit vraagt om een professionalisering van de interne organisatie en het automatiseren van de interne processen. Tegelijkertijd vraagt de omgeving, inclusief de cliënt, om een flexibele houding van de instelling. Eigen regie en zelfredzaamheid hebben de focus.  

In de professionaliseringsslag is het belangrijk dat elke hulpverlenende organisatie alle vormen van hulp aan de cliënt kan bieden. Online hulpverlening is een gedegen aanvulling op de reeds bestaande hulpverlening, waardoor de cliënt overal en altijd, op een laagdrempelige manier, kan aankloppen voor hulp. De grote mate van flexibiliteit binnen REGAS stelt de instelling in staat de hulpverlening te vertalen naar zoveel mogelijk geautomatiseerde oplossingen; hierdoor wordt ‘blended care’ echt mogelijk.

 

Blended Care in REGAS 

Om blended care toe te kunnen passen kijken we altijd eerst naar de toepassingen die reeds voorhanden zijn binnen de organisatie. Indien nodig, realiseren we koppelingen met bestaande oplossingenDaarnaast kunnen de hulpverleners binnen REGAS aan de slag met een chatfunctie of ze geven de cliënt toegang tot zijn/haar dossierOok kunnen de dagboekfunctie en de dashboards ingezet worden. De laatste 'vertellen’ de medewerker op een snelle manier de stand van zaken rondom één cliënt of een cliëntengroep

Expressions-12

Blended care wordt compleet wanneer men gebruik maakt van het automatisch versturen van online vragenlijsten. Deze vragenlijsten kan de professional, eventueel samen met cliënt, invullen in de (offline) REGAS app

Het doel is alle acties rondom de cliënt of het gezin, van welke professional in het netwerk dan ook, op een kwalitatief goede manier te borgen op één plek. We creëren een platform waar de cliënt zijn of haar hulp mede kan regisseren. Wij zorgen voor kwaliteitsborging, output van gegevens, de hantering van protocollen en een automatische verwerking van verschillende vormen van financiering. Specifieke content die de online hulpverlening nóg meer inhoud geeft, helpt de professional en de cliënt verder in het traject. Afhankelijk van de specifieke behoefte werken wij samen met partners op het gebied van online content. 

Lonneke Koelemaij