Nieuwsbrief juni

11 min read - published on juni 13, 2013

Nieuw Protocol Steunpunt Huiselijk Geweld

Per 1 juli 2013 krijgen de Steunpunten Huiselijk Geweld de bevoegdheid om meldingen van huiselijk geweld te ontvangen. De nieuwe bevoegdheden zijn onderdeel van de Wet Verplichte Meldcode. Door de nieuwe wet wordt het SHG een advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld. Het doel van het handelingsprotocol is het ontwikkelen van een eenduidige werkwijze zodat voor burgers en professionals duidelijk is hoe de SHG’s omgaan met meldingen.

Wij zijn erg benieuwd of wij u kunnen ondersteunen in de inrichting van de registratie hieromtrent. Bijvoorbeeld door een SHG melding automatisch te verwerken in REGAS. Omdat het SHG nu ook bij derden informatie mag inwinnen, kunnen ook koppelingen tussen verschillende registratiesystemen uitkomst bieden. Hiermee wordt de informatie vanuit het SHG direct verwerkt in REGAS.

Mocht u interesse hebben naar de mogelijkheden die wij kunnen bieden of zou u willen deelnemen aan een mogelijke pilot registratie SHG, kunt u contact opnemen met Marijol Holtkamp via marijol@regas.nl.

 

REGAS Regionale Gebruikersdagen

Ook dit jaar stonden de REGAS Regionale gebruikersdagen weer op de agenda. Op 30 mei , 4 en 6 juni hebben we de regio’s Noord, Randstad en Zuid een bezoek gebracht met een veelzijdig programma.

De ochtend stond in het teken van de eindgebruiker, waar we door middel van ‘tips & trucs’ inzicht hebben gegeven in het efficiënte gebruik van REGAS. Daarnaast hebben wij vele gebruikers kunnen verblijden met nieuwe functionaliteiten, zoals de HTML- templates en de boomweergave.

In de middag werd meer aandacht besteed aan de plaats van informatie uitwisseling in de keten zoals verderop in deze nieuwsbrief beschreven. Ook de demonstratie van de webbased vervanger van statistiek werd met veel enthousiasme ontvangen. De mogelijkheden hiervan worden de komende maanden uitgelicht en zullen vanaf het najaar beschikbaar komen binnen de module REGAS Volgen.

De REGAS Regionale Gebruikersdagen zijn dit jaar goed bezocht met de grootste opkomst ooit. Maar liefst 40% van onze klanten waren aanwezig! We kunnen terug kijken op een succesvolle serie en zijn dankbaar voor uw positieve reacties en aanwezigheid. Door samenwerking kunnen we onze diensten nóg beter afstemmen op uw behoeften. We zien u volgend jaar graag weer terug!

 

REGAS en gegevensuitwisseling: het kan!

In de afgelopen twee weken is tijdens de gebruikersdagen het uitwisselen van gegevens ter sprake gekomen. In de sessies kwam naar voren dat iedere organisatie in meer of mindere mate last heeft van zaken als dubbele invoer, werken in meerdere systemen en handmatig invullen van gegevens die uit een digitale omgeving komen. THORAX heeft inmiddels diverse koppelingen van en naar REGAS gerealiseerd.

Eerder hebben al beschreven dat een koppeling in ontwikkeling is met MijnVerhaal, de online omgeving waarin jongeren hun eigen digitale dossier opbouwen. Daarnaast is THORAX bezig met koppelingen tussen REGAS met Zorgmail en BergOp. Zorgmail is een beveiligd communicatiesysteem waarmee al meer dan 11.000 organisaties werken en dient als verbindende schakel tussen zorgverleners en de gezondheidszorg. Dit is bij maatschappelijk werk interessant bij bijvoorbeeld een verwijzing door de huisarts. THORAX kan ervoor zorgen dat deze verwijzingsgegevens rechtstreeks in REGAS komen. BergOp is een tool voor diagnostiek en (wetenschappelijk verantwoord) effectonderzoek. Dit is een voorbeeld van een tool die via een koppeling gemakkelijk kan worden geïnitieerd vanuit REGAS; het zogenoemde single sign-on. Er is onlangs een prototype opgeleverd.

Ook liggen er al diverse koppelingen tussen REGAS en de verschillende soorten verwijsindexen in het land: Zorg voor Jeugd, VIS2 en MultiSignaal.

Lees verder...

 

REGAS Brein

Sinds een aantal jaren ondersteunt REGAS de geautomatiseerde communicatie binnen REGAS. Betrokkenen worden bijvoorbeeld automatisch geïnformeerd via bijvoorbeeld SMS of e-mail. Daarnaast kunnen processen automatisch worden voorzien van nieuwe formulieren en worden openstaande formulieren automatisch afgesloten. Het automatiseren van dergelijke processen en werkzaamheden neemt een enorme vlucht.

Na een analyse van werkzaamheden van eindgebruikers uit de praktijk blijkt dat veel handelingen die meer of minder frequent worden uitgevoerd, geautomatiseerd kunnen worden op basis van de volgende overwegingen:

  • Het zijn routinematige handelingen die relatief veel tijd in beslag nemen;
  • Het zijn handelingen die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering (kwantiteit & kwaliteit).

Met REGAS Brein krijgt het procesmatig werken, ondersteund door ICT, een nieuwe dimensie en daarmee ongekende mogelijkheden. Via een op de technische applicatiebeheerder toegesneden interface kunnen toepassingen volgens een eenduidige structuur worden samengesteld. Brein werkt met de zogenaamde jobs die zijn opgebouwd uit filters en te nemen acties.

De pijlers Verbinden en Bewaken worden meer en meer een fundament binnen een organisatie. Veel voorkomende handelingen worden geautomatiseerd en met een continue kwaliteitsniveau uitgevoerd. REGAS Brein zal rond september 2013 beschikbaar worden gesteld voor onze klanten.

Tijdens de Dag van de Applicatiebeheerder, welke dit jaar plaatsvindt op 8 oktober aanstaande, zullen we uitgebreid aandacht besteden aan dit onderwerp.

 

REGAS Dag van de Applicatiebeheerder

De Dag van de Applicatiebeheerder vindt dit jaar plaats op dinsdag 8 oktober. Een dag waarin u als applicatiebeheerder van REGAS bekend wordt gemaakt met de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden van de REGAS Diensten en waar er voldoende ruimte is om met collega's uit de sector ervaringen uit te kunnen wisselen.

Informatie over de, opnieuw spannende, locatie en het veelzijdige programma volgen nog. U kunt zich alvast inschrijven via de website. Noteer 8 oktober in ieder geval vast in uw agenda!

 

admin