Nieuwe klant Re.Entry

2 min read - published on november 14, 2014

Door de grote flexibiliteit van REGAS 5 is een eigen inrichting, die naadloos aansluit op de primaire processen, mogelijk en snel te implementeren. Onze klanten in de sectoren Maatschappelijke Dienstverlening, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang, Welzijn, Jeugdzorg en GGZ ervaren hier de voordelen van.

Bovendien realiseren zij zelf kleine of grote aanpassingen in de inrichting waardoor REGAS 5 als het ware meegroeit met de ontwikkelingen in de markt en/of in de organisatie. We zijn dan ook zeer verheugd wanneer we zo nu en dan te maken krijgen met organisaties uit andere sectoren die de toegevoegde waarde van de flexibiliteit van REGAS 5 inzien. In dat licht zijn we verheugd met onze nieuwe klant Re.Entry.

Re.Entry is actief als regie-organisatie op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Zij bemiddelen tussen vragen van werkgever en aanbod van zorg- en dienstverleners. Voor wat betreft de re-integratie trajecten werkte Re.Entry in een inmiddels verouderd systeem. Zij zochten een nieuw systeem met meerdere mogelijkheden waarin bijvoorbeeld ook zaken als de cliëntregistratie van bedrijfsfysiotherapie en werkplekanalyse mogelijk zijn.

Voor Re.Entry is het belangrijk om naast de registraties continu in contact te zijn met de cliënt (digitaal coachen). De functionaliteiten van REGAS, die veelal de communicatie en de verbinding faciliteren en tevens onderdelen in het proces kunnen bewaken, sluiten zeer goed hierbij aan. 

Re.Entry heeft haar hoofdkantoor gevestigd in Helmond en is actief in heel Nederland. Web: www.re-entry.nl.

Lonneke Koelemaij