Nieuwe inrichting REGAS 5 bij Jarabee een feit

9 min read - published on juli 3, 2014

Afgelopen week heeft Jarabee, na een intensieve projectperiode, de nieuwe inrichting van REGAS 5 met succes in gebruik genomen. Een herziening van de inrichting was nodig voor de veranderingen die de Transitie en de Transformatie Jeugdzorg met zich meebrengen. Tegelijkertijd is de slag gemaakt om de inrichting van REGAS 5 meer ‘lean en mean’ te maken en nog beter af te stemmen op de werkprocessen van de medewerkers. Jarabee is hierdoor voorbereid op 1 januari 2015 en kan flexibel toekomstige veranderingen in REGAS 5 realiseren.

Herinrichting REGAS 5

In samenwerking met Jarabee en onze partner Creq BV is eind 2013 een REGAS Proeftuin gerealiseerd waarin medewerkers een vernieuwde inrichting konden beproeven. Deze proeftuin was een blauwdruk van een, op de toekomst gerichte, passende en gebruiksvriendelijke inrichting van REGAS 5. Tevens zijn de functionaliteiten van REGAS 5 in z’n volledigheid ingezet waaronder een e-aanmelding en het automatiseren van handmatige acties van de medewerker.

Gedurende het project is de proeftuin omgezet naar een definitieve inrichting. De keuzes die hierin moesten worden gemaakt, in het bijzonder die voor een juiste vertaling van de zorgprocessen naar REGAS 5, zijn tot stand gekomen door de zogenaamde scrum-aanpak met sprintsessies. Stap voor stap is het toekomstige primaire proces, tijdens strak georganiseerde sessies door medewerkers uit de zorg, vertaald naar REGAS 5 functionaliteit. Volgens Paul-Peter Lambooij van Creq BV, projectmanager van het herinrichtingstraject, is dit een krachtige en succesvolle aanpak geweest. In korte tijd zijn cruciale keuzes gemaakt m.b.t. de gewenste situatie (proces en REGAS-inrichting), die door betrokkenheid van medewerkers kunnen rekenen op draagkracht in de gehele organisatie. De eisen die voortkomen uit de Transitie Jeugdzorg werden uiteraard bewaakt door het management van Jarabee.

Participatie cliënt, minder registratie en flexibiliteit

In de nieuwe inrichting van REGAS 5 is de participatie van de cliënt in het eigen dossier werkelijkheid geworden. Jarabee maakte al gebruik van MijnVerhaal, het online cliëntportfolio. Door middel van de door Thorax gerealiseerde koppeling tussen REGAS 5 en MijnVerhaal heeft de cliënt nu inzicht in zijn/haar eigen hulpverleningsplan en kan hij/zij deze aanvullen waar nodig. Dit betekent regie op de eigen hulpverlening.

Medewerkers van Jarabee zijn enthousiast over het resultaat. Het systeem is veel overzichtelijker geworden, vereist minder handelingen en alleen strikt noodzakelijke gegevens moeten worden geregistreerd. Een ander pluspunt van de nieuwe inrichting is de flexibiliteit richting de toekomst. De Transitie Jeugdzorg is in feite nog in volle gang en de komende maanden kunnen informatie-eisen nog wijzigen richting de zorgaanbieders. Roberto Oremus, Manager Bedrijfsbureau van Jarabee: “In de nieuwe inrichting van REGAS 5 zijn we voorbereid op eventuele wijzigingen die zich nog voordoen in de komende maanden. Bovendien zijn we erg blij dat de basisfunctionaliteit van REGAS 5 al heel veel flexibiliteit biedt die het mogelijk maakt om zelf eenvoudig aanpassingen te doen in een gekozen inrichting. Veranderingen zullen er namelijk altijd zijn en het is wel zo prettig dat een cliëntvolgsysteem als REGAS 5 dat ondersteunt.”

 

-- einde persbericht –

 


 

Over Regas B.V.

Regas B.V. is leverancier van het full SaaS-product REGAS 5 en ondersteunt op innovatieve wijze de professionals in de zorg- en welzijnssector bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het centraal vastleggen van cliëntinformatie in REGAS 5 zorgt voor een efficiënter hulpverleningsproces en inzichtelijke werkstructuur. REGAS 5 bespaart hierdoor de gebruiker tijd en is daadwerkelijk een mentor voor de professional. Met name de participatie van cliënten en derden (ketenpartijen, familieleden, vrijwilligers en mantelzorgers) in het elektronisch dossier is één van de speerpunten.

Over Creq BV

Creq is een adviesbureau gespecialiseerd in de begeleiding van (ICT) veranderingstrajecten en projectmanagement bij organisaties in de non-profit sector. Zo is Creq actief in de ouderenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke dienstverlening en opvang. Maar ook bij waterschappen en gemeenten. Creq begeleidt organisaties onder andere bij de selectie en implementatie van het elektronisch cliënten dossier en management informatiesystemen, waarbij de gewenste bedrijfsprocessen het uitgangspunt vormen.

Jarabee versterkt!

Gespecialiseerde ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, dat is de kracht van Jarabee. Met ruim 300 betrokken jeugdzorg professionals, 500 pleeggezinnen en in samenwerking met andere organisaties helpen we kinderen, jongeren en gezinnen om er sterker uit te komen.

Jarabee biedt consultatie en gespecialiseerde jeugdhulp, pleegzorg, spoedzorg en behandeling met verblijf. Dat doen we thuis of zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van het kind. En dat doen we samen met iedereen die het belangrijk vindt dat het goed gaat met het kind.

Contactpersoon voor pers:

Maarten Anbeek
Commercieel Manager
0348-489040
06-18243291
maarten@regas.nl

admin