Nieuw Protocol Steunpunt Huiselijk Geweld

2 min read - published on juni 13, 2013

Per 1 juli 2013 krijgen de Steunpunten Huiselijk Geweld de bevoegdheid om meldingen van huiselijk geweld te ontvangen. De nieuwe bevoegdheden zijn onderdeel van de Wet Verplichte Meldcode. Door de nieuwe wet wordt het SHG een advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld. Het doel van het handelingsprotocol is het ontwikkelen van een eenduidige werkwijze zodat voor burgers en professionals duidelijk is hoe de SHG’s omgaan met meldingen.

Wij zijn erg benieuwd of wij u kunnen ondersteunen in de inrichting van de registratie hieromtrent. Bijvoorbeeld door een SGH melding automatisch te verwerken in REGAS. Omdat het SHG nu ook bij derden informatie mag inwinnen, kunnen ook koppelingen tussen verschillende registratiesystemen uitkomst bieden. Hiermee wordt de informatie vanuit het SHG direct verwerkt in REGAS.

Mocht u interesse hebben naar de mogelijkheden die wij kunnen bieden of zou u willen deelnemen aan een mogelijke pilot registratie SHG, kunt u contact opnemen met Marijol Holtkamp via marijol@regas.nl.