Nieuw informatiemodel Schuldhulpverlening

1 min read - published on oktober 17, 2013

Binnen de schuldhulpverlening wordt gewerkt volgens de methodiek van de NVVK. Leden van de NVVK worden geacht aan te leveren aan de landelijke monitor van de NVVK. Het huidige informatiemodel wordt per 1 januari a.s. vervangen door het Informatiemodel 2014. Leden van de NVVK hebben dit model via de NVVK ontvangen.

Onze partner KWIZ beheert en ontwikkelt het NVVK Informatiemodel en verzorgt de aanlevering aan de landelijke monitor.

Bent u lid van de NVVK of bent u actief in de schuldhulpverlening? Meer informatie over het nieuwe informatiemodel en de gevolgen ervan kunt u krijgen bij Bert van Putten van KWIZ via bert.van.putten@kwiz.nl.