Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gunt Regas aanbesteding

3 min read - published on september 13, 2011

Regas heeft het contract getekend met ‘De Werkmaatschappij’ (DWM), het agentschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor de levering van een zaakvolgsysteem voor het shared service center voor bedrijfsvoering binnen de rijksoverheid. Regas ontvangt hiermee de gunning van de openbare Europese aanbesteding voor levering, implementatie, installatie, beheer, hosting en onderhoud van een zaakvolgsysteem.

De Werkmaatschappij kiest voor REGAS registratiesoftware, omdat deze voldoet aan de formele- en geschiktheideisen en voldoet aan alle eisen die gesteld waren voor het specifieke gebruik in diverse bedrijfseenheden van de DWM. De dynamiek en flexibiliteit van REGAS zijn in de aanbesteding doorslaggevend geweest. Ook biedt Regas de economisch meest voordelige oplossing voor 'total cost of ownership'.
De REGAS software wordt ingezet ter ondersteuning van workflowmanagement; registratie, tijdschrijven, rapportages en het uitwisselen van gegevens zijn hier onderdeel van.

Nick Haasnoot, algemeen directeur Regas: “We zijn erg blij met het vertrouwen van DWM in REGAS. Wij zijn inmiddels het project met veel enthousiasme gestart. Wij bieden de overheid de flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid die het nodig heeft in een zaakvolgsysteem.”

De Werkmaatschappij
DWM faciliteert interdepartementale samenwerkingsverbanden binnen de rijksoverheid op het terrein van hun bedrijfsvoering, en begeleidt deze naar een optimale dienstverlening en een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

De huidige aanbesteding is speciaal opgezet voor Werkmaatschappijbreed gebruik, waarbij het zaakvolgsysteem in eerste instantie bij Intercoach en de expertisecentra Bedrijfsmaatschappelijk werk, MobiliteitsOrganisatie, Arbeid & Gezondheid en Arbeidsjuridisch geïmplementeerd wordt.

Over Regas
Regas richt zich met haar registratiesoftware REGAS op ondersteuning van het primaire proces, op plekken waar mensen met mensen werken. De eigenschappen die REGAS kenmerken, zijn innovativiteit, focus op de behoeften van de professional en uitgebreide toepassingsmogelijkheden. De drie pijlers in de software zijn Volgen, Verbinden en Bewaken. Hiermee sluit REGAS naadloos aan bij Welzijn 2.0, Het Nieuwe Werken en 'Eigen Kracht'.