Lumens Groep start met REGAS Webbased

3 min read - published on september 19, 2013

In het eerste kwartaal van dit jaar is onze klant Lumens Groep in Eindhoven gestart met het werken in REGAS Webbased. Het webbased werken past helemaal in het nieuwe werken binnen de organisatie. Parallel aan het traject om over te stappen naar REGAS Webbased heeft Lumens tevens een herinrichting gedaan van hun processen. Beide projecten, de overstap naar REGAS Webbased en de herinrichting zijn met succes geleid door onze partner Creq b.v.

De uitgangspunten voor de herinrichting waren;

  • De nieuwe verantwoordingseisen van de Gemeente Eindhoven zoals de ingebruikname van het Zelfstandigheidsweb (participatieladder)
  • Het vereenvoudigen en standaardiseren van het registratieproces. Een goed voorbeeld daarvan is dat Lumens groep in het verleden een specifieke inrichting per werksoort had binnen REGAS. Nu is de casus niet meer product soort ingericht maar gebaseerd op een uniform klantproces. Binnen één casustypen werken generalisten en specialisten samen.

Tijdens de eerste interne evaluatie bij Lumens is gebleken dat de vereenvoudiging van de inrichting de medewerker veel minder werk oplevert en dat REGAS makkelijker en overzichtelijker is geworden in het gebruik. Ook de overgang naar REGAS Webbased is goed verlopen en als positief ervaren door de medewerkers. Zij waren snel gewend aan de nieuwe interface.

Nu de basis van REGAS goed staat; webbased gebruik samen met een duidelijke en makkelijke inrichting, is de volgende stap de inzet van de modules Verbinden en Bewaken. De cliënt krijgt bijvoorbeeld toegang tot het eigen dossier en men gaat werken met het sturen van herinneringen op basis van de dagelijkse registraties. Een voorbeeld hiervan is dat er vijf maanden na afsluiting van een cliëntdossier, de medewerker een email krijgt met een herinnering contact te zoeken met de cliënt in het kader van nazorg. Tevens worden bepaalde structurele zaken rondom de cliënt die actie of aandacht vereisen geautomatiseerd. Op deze manier wordt het gebruik en de inzet van REGAS toegankelijker en zal het de procesondersteuning bevorderen. De huidige inrichting binnen REGAS is hier al op voorbereid.

admin