Jarabee Twente klaar voor Jeugdzorg-2015 met REGAS

5 min read - published on november 4, 2013

Afgelopen week heeft het MT van Jarabee Twente unaniem besloten voor een extra investering in de opzet en inrichting van het huidige cliëntvolgsysteem REGAS. Een herziening van de inrichting is nodig voor de veranderingen die de Transitie en de Transformatie Jeugdzorg met zich meebrengen. Vanaf 1 januari 2015 is de zorg voor jeugd volledig ondergebracht bij de gemeenten, waar dat nu de provincies zijn.

Veranderingen in de dossiervoering van de cliënt
Door de Transitie Jeugdzorg, die in volle gang is, verandert er veel voor de jeugdzorgaanbieders én de gemeenten. Bezuinigingen, maar ook andere verwachtingen en eisen aan de zorg voor de cliënt en de uitvoering daarvan, zorgen ervoor dat jeugdzorgorganisaties zich op vele vlakken aan het oriënteren zijn en beslissingen moeten maken. Zo ook op het vlak van het dossier van de cliënt. Niet langer is alleen de professional betrokken maar de actieve participatie van de cliënt én de regie vanuit de gemeente gaan een grote rol spelen. Tijdens een intensieve periode van 6 maanden zijn, samen met Jarabee en partner Creq BV, de externe en interne eisen en wensen in kaart gebracht en deze zijn vertaald naar een zogenaamde REGAS Proeftuin.

Herinrichting REGAS
In de REGAS Proeftuin is samen met partner Creq BV een inrichting gerealiseerd waarmee de medewerkers ten eerste veel sneller en efficiënter kunnen registreren. Dit is onder andere bewerkstelligd door een betere aansluiting tussen werkproces en informatievoorziening. Bovendien heeft de cliënt, door middel van de door Thorax gerealiseerde koppeling tussen REGAS en het online cliëntportfolio ‘MijnVerhaal’, daadwerkelijk de beschikking gekregen over onder andere zijn/haar eigen hulpverleningsplan. Regie op de inhoudelijke en persoonlijke hulpverlening dus. Roberto Oremus, Manager Bedrijfsbureau van Jarabee: “We zijn heel blij dat we met behulp van de inzet van Creq BV en Regas B.V, een REGAS Proeftuin hebben opgezet die een blauwdruk is voor een passende en gebruiksvriendelijke inrichting voor de toekomst. We maken gebruik van alle moderne functionaliteiten van REGAS en we blijven flexibel ten aanzien van toekomstige informatie eisen. Het is natuurlijk helemaal mooi dat we met deze nieuwe inrichting straks een enorme efficiency verbetering realiseren. De komende maanden worden nog hard werken met het projectteam om de herinrichting te voltooien, maar we hebben alle vertrouwen in een goed eindresultaat”.

 

Over Regas B.V.

Regas B.V. is leverancier van het full SaaS-product REGAS 5 en ondersteunt op innovatieve wijze de professionals in de zorg- en welzijnssector bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het centraal vastleggen van cliëntinformatie in REGAS 5 zorgt voor een efficiënter hulpverleningsproces en inzichtelijke werkstructuur. REGAS 5 bespaart hierdoor de gebruiker tijd en is daadwerkelijk een mentor voor de professional. Met name de participatie van cliënten en derden (ketenpartijen, familieleden, vrijwilligers en mantelzorgers) in het elektronisch dossier is één van de speerpunten.

admin