Jarabee onderzoekt koppelbaarheid MijnVerhaal 2.0 - REGAS

6 min read - published on maart 21, 2013

THORAX helpt Jarabee in het eerste halfjaar van 2013 met een onderzoek naar de mogelijkheden van het koppelen van het MijnVerhaal 2.0, een platform ten behoeve van cliëntregie, met het backoffice-registratiesysteem van Jarabee, REGAS. Het uiteindelijke doel van deze koppeling is om gegevens uit te wisselen tussen REGAS naar MijnVerhaal 2.0.

Jarabee werkt in de regio Twente voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun opvoeders. Jarabee richt zich met name op jeugdzorg. In 2010-11 koos Jarabee voor gebruik van het platform MijnVerhaal 2.0, na een eerder succesvol verlopen pilot bij De Combinatie in Noord-Brabant. Vanaf eind 2009 werkt Jarabee met REGAS.

Enkelvoudige registratie, meervoudig gebruik

THORAX doet een informatie- en gegevensanalyse bij Jarabee. Dit onderzoek richt zich met name op het helder krijgen van de wensen op het gebied van gegevensuitwisseling tussen REGAS en MijnVerhaal 2.0. De beoogde koppeling zal bijdragen om de cliënt (nog) meer regie over zijn of haar dossier te geven. Daarnaast wil Jarabee met deze koppeling ook het principe van ‘enkelvoudige registratie en meervoudig gebruik’ gaan ondersteunen.

“THORAX heeft Jarabee in het verleden vaker ondersteund, onder meer bij de analyse van de primaire processen en de inrichting van REGAS. Daarnaast kent THORAX de onderliggende techniek van MijnVerhaal 2.0, waardoor onze kennis van de organisatie èn van de techniek hier mooi samenkomt.”, aldus Bertil Brandse, directeur van THORAX. De planning is dat THORAX in april 2013 het onderzoek naar de uitwisselingsmogelijkheden afrondt.

MijnVerhaal 2.0

Naast Jarabee maken ook Ambiq en Rubicon gebruik van het platform MijnVerhaal 2.0, waar de jongere veilig zijn of haar eigen verhaal kwijt kan en naar eigen keuze kan delen met anderen (zoals professionals, maar ook andere vertrouwenspersonen). Bij De Combinatie, een jeugdzorgaanbieder in Noord-Brabant waar MijnVerhaal 2.0 enkele jaren geleden haar primeur beleefde, wordt inmiddels hard gewerkt om dit platform voor een groter aantal jongeren te ontsluiten.

Het bestaansrecht van MijnVerhaal 2.0 is dat de cliënt liever zijn eigen verhaal één keer vertelt. Ten eerste omdat hij of zij geen zin heeft om het vaker te vertellen, ten tweede omdat zijn eigen verhaal ‘puurder’ is dan een interpretatie van de hulpverlener, in de hulpverleningsplannen. In MijnVerhaal 2.0 worden verhalen in de vorm van tekst, foto’s of video’s gedeeld met grotere en kleinere groepen mensen. MijnVerhaal 2.0 voegt daar in de toekomst nog ontsluiting van professionele (zorg)dossiers aan toe. Zo ontstaat een online digitaal dossier, met verhalen en documenten, waarbij de cliënt zelf zeggenschap heeft over wie deze te zien krijgen.

 

Contactpersoon:
Bertil Brandse 033-4659115
brandse@thorax.nl

Website:
THORAX www.thorax.nl
MijnVerhaal 2.0 www.mijnverhaalmijntaal.nl