iWmo, iWlz, iJw en REGAS

9 min read - published on november 18, 2014

Het zal u niet ontgaan zijn dat er per 1 januari 2015 veel verandert wat betreft de financiering van cliënten. AWBZ wordt Wlz (Wet langdurige zorg), de huidige Wmo verandert naar Wmo 2015 en de Jeugdwet is ook aangepast.

De gemeente wordt bovendien verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de zorg. Om de financiering en declaraties goed te laten verlopen voor zowel de gemeenten als de aanbieders zijn respectievelijk de iWlz-, de iWmo- en de iJw-standaarden ontwikkeld. Het DBC-pakket is per 2015 ook vernieuwd en op bepaalde punten aangepast.

Afhandeling zorgaanvragen, declaraties en facturaties

Onze partner The Beagle Armada verzorgt al enkele jaren, in samenwerking met ons, de AWBZ declaraties voor onze klanten in het platform Columbus. Columbus is gekoppeld met REGAS 5 waardoor het proces van zorgaanvraag en declaratie wordt versneld. De nieuwe standaarden iWlz, iWmo en iJW bieden we op dezelfde manier aan in Columbus per 2015. Ditzelfde geldt ook voor de DBC-facturatie. Zo bent u verzekerd van een juiste afhandeling van zorgaanvragen, declaraties en facturaties. De uitwisseling voor de diverse financieringsstromen gebeurt op dezelfde manier als nu bij de AWBZ; vanuit Columbus worden de gegevens per financieringsstroom opgehaald en doorgezet naar de juiste ontvangende partij.

Integratie financieringsstromen binnen onze software

Voor elke financieringsstroom komt er in REGAS een apart formulier. In totaal zijn dit 3 nieuwe formulieren per 01-01-2015, t.w. een Wmo-, Wlz- en Jw formulier. Deze formulieren zijn gebaseerd op de landelijke standaarden en specificaties. Het huidige AWBZ formulier vervangen we aldus voor een nieuw Wlz-formulier. Voor de cliënten die vanuit de AWBZ overgaan naar de Wlz zetten wij de gegevens over via webservices.

Uitgangspunt is om in december 2014 de inrichting voor de verschillende formulieren uit te rollen. Wanneer en hoe communiceren we op een later tijdstip. Dit geldt overigens nog niet voor de DBC-facturatie. Dit onderdeel verwachten wij in het eerste kwartaal van 2015 in Columbus aan te bieden. Voor wat betreft de iWmo testen we deze maand in twee regio’s. Onze klanten, CVD in Rotterdam en NEOS in Eindhoven, The Beagle Armada én de betrokken gemeenten nemen deel in deze test.
In december a.s. organiseren we een informatiebijeenkomst in Woerden over alle wijzigingen wat betreft de verschillende financieringsvormen in relatie tot REGAS en Columbus. U krijgt hiervoor van ons tijdig een uitnodiging.

Belangrijke website voor meer informatie: www.istandaarden.nl

AGB code

Alle AGB-codes worden geregistreerd in het AGB-register. Dit is een uniek identificerende registratie van zorgaanbiedergegevens ter ondersteuning van de verschillende processen in de zorg. Deze AGB-codes worden straks ook toegepast in het elektronisch berichtenverkeer tussen (zorg)aanbieder en gemeenten. Voor de gegevensuitwisseling met gemeenten hebt u als (zorg)aanbieder een AGB-code nodig. Hiervoor moet u bij Vektis zijn. Per organisatie mag u maar één AGB code gebruiken in de uitwisseling van gegevens met de gemeente. Bent u al in het bezit van een AGB-code? Dan kunt u met uw bestaande AGB-code deelnemen aan de gegevensuitwisseling binnen de Wmo. Hiervoor dient er een zogenoemde ‘Erkenning Wmo’ toegevoegd te worden aan uw AGB-code. Log hiervoor met uw certificaat in op de website van VECOZO en klik rechtsboven in het scherm op uw AGB-code. Kies bij de optie 'Wijzig' voor ‘Wijzig overige gegevens’ en doe hier het verzoek 'Toevoegen erkenning Wmo'. Heeft u meerdere AGB codes, dan dient u hier een keuze te maken.

Beschikt u als (zorg)aanbieder binnen de Wmo nog niet over een AGB-code? Dan kunt u deze via het aanvraagformulier bij ons aanvragen. Meer informatie over de procedure vindt u op www.agbcode.nl.

Jeugdwet en AGB code

Per 1 januari 2015 wordt ook de nieuwe Jeugdwet (JW) van kracht. Indien dit voor uw organisatie relevant is, dient u een JW overeenkomst en een certificaat bij VECOZO aan te vragen. Voor het elektronisch berichtenverkeer tussen zorgaanbieder en gemeenten dient tevens de erkenning 'Aanbieder jeugdzorg' toegevoegd te worden aan uw AGB-code. Log hiervoor met uw certificaat in op de website van VECOZO en klik rechtsboven in het scherm op uw AGB-code. Kies bij de optie 'Wijzig' voor 'Wijzig overige gegevens' en doe hier het verzoek 'Toevoegen erkenning Aanbieder jeugdzorg'.

Registratie Wmo bij VECOZO

Het uitwisselen van de Wmo-berichten met gemeenten gaat voor (zorg)aanbieders via VECOZO verlopen. Bij VECOZO zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang. Houdt u de voortgang hiervan in de gaten via de website van VECOZO.

Lonneke Koelemaij