Is blended care de toekomst?

8 min read - published on april 10, 2018

Blended Care

Zoals in veel andere sectoren en vakgebieden, wordt er ook in de zorg veel gedigitaliseerd. Met alle bijkomende effecten van dien. Blended care en eHealth zijn termen die in dit verband steeds vaker voorbijkomen. De visies hierop lopen nogal uiteen. De één ziet het als een prachtige toekomst met intensieve samenwerking tussen de cliënt en de zorgverlener; voor de ander is het een ernstige bedreiging voor de privacy van alle betrokkenen bij een dossier. In deze blog gaan we dieper in op de voor- en nadelen van blended care.

Wat is blended care?

Laten we eerst vaststellen wat we precies onder blended care verstaan. Blended care is een combinatie tussen traditionele hulpverlening (face-to-face) en online hulpverlening. Het inzetten van digitale hulpmiddelen wordt ook wel eHealth genoemd. Blended care heeft veel voordelen in termen van efficiency, kwaliteit en kostenbesparing. Denk bijvoorbeeld aan participatie van de cliënt in zijn eigen dossier. Een concreet voorbeeld: niet de behandelaar- maar de cliënt schrijft het gespreksverslag. De behandelaar zou dat daarna nog kunnen aanvullen. Zoals in de inleiding al genoemd: de meningen hierover verschillen. Want hoe beïnvloed de digitalisering de privacy van de cliënt?

Privacy en blended care: water en vuur?

Privacy; er is een hoop over te doen. Zeker nu we, op het moment van schrijven, nog maar enkele weken verwijderd zijn van de nieuwe Europese privacywetgeving: de AVG. Persoonlijke informatie die digitaal opgeslagen wordt, vormt een privacy risico. Zeker als het gaat om zulke gevoelige informatie zoals die in de zorg verwerkt wordt. Burgers worden zich steeds meer bewust van hoe deze informatie misbruikt zou kunnen worden. Ze geven niet zomaar meer toestemming voor de verwerking van hun gegevens. Online aanmeldingen, digitale cliëntendossiers en online gesprekken voeren met je behandelaar middels beeldbellen, lijken dan ontwikkelingen die niet hand-in-hand gaan met het stijgende privacy-bewustzijn.

Maar vormen de privacy-risico's een blokkade voor blended care, of is het juiste privacy-niveau vooral een randvoorwaarde om deze ontwikkelingen te faciliteren? De voordelen van blended care zijn namelijk erg groot. Laten we de belangrijkste voordelen nog even toelichten.

Efficiency

Efficiency is een groot voordeel van blended care. Als een cliënt zijn gegevens invoert bij een online aanmelding en die gegevens op ieder nieuw formulier direct staan ingevuld, scheelt dat veel registratietijd voor de zorgverlener. Tijd die hij of zij weer kan besteden aan het daadwerkelijk helpen van de cliënt.

Kwaliteit

De cliënt die zijn eigen gespreksverslag schrijft is niet alleen een voorbeeld van meer efficiency, maar ook van meer kwaliteit. Althans, vanuit het oogpunt van de cliënt gezien. Hij schrijft namelijk het verslag zoals hij het gesprek ervaren heeft. Dat de zorgverlener ook nog notities kan toevoegen, komt de kwaliteit van het verslag alleen maar nog meer ten goede.

Kostenbesparing

Tenslotte heeft onderzoek aangetoond dat blended care ook kostenbesparend werkt. Een voordeel dat in de bestuurskamers zwaar zal meewegen.

Blended care bij Xtra

Is blended care de toekomst? Wie zal het zeggen. In het REGAS ECD zijn er in ieder geval voldoende mogelijkheden om de voordelen hiervan te benutten. Onze klant Xtra maakt hier ook gebruik van. Xtra wilde graag 24 uur per dag bereikbaar zijn via de website. Bovendien wilden zij graag kunnen chatten met cliënten, online aanmeldingen kunnen ontvangen en kunnen samenwerken met de cliënt in zijn eigen dossier.

Door de mogelijkheden van REGAS te benutten, kan de cliënt nu zelf een persoonlijk plan opstellen. Hierin beschrijft hij zijn eigen situatie en kunnen de cliënt en zorgverlener doelen en acties toevoegen. Bovendien ziet de cliënt zijn eigen contactgegevens, kan hij verslag doen van contactmomenten, ziet hij berichten, brieven en hulpdocumenten én kan hij chatten met een hulpverlener.

De medewerker heeft direct overzicht van nieuwe blended aanvragen, openstaande taken en openstaande casussen. Zo werken zorgverlener en cliënt samen binnen het dossier.

Meer weten over blended care?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van blended care binnen het REGAS cliëntvolgsysteem? We vertellen je er graag meer over. En we laten het je zien. Vraag vrijblijvend een demo aan.

PLAN DIRECT JE DEMO!

Maarten Blok