Gemeente Hilversum start een pilot met REGAS 5

3 min read - published on augustus 12, 2014

Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten een fors aantal nieuwe taken op het gebied van jeugd, werk, inkomen, zorg en ondersteuning. Daarbij is maatwerk het devies. Elke inwoner met een hulpvraag krijgt de ondersteuning die het beste bij hem of haar past. Eenvoudige problemen vragen om simpele oplossingen, meervoudige problematiek vraagt om intensievere ondersteuning.

Maar hoe geef je die intensievere ondersteuning optimaal vorm? Daarvoor is inzicht nodig in het effect van die ondersteuning. In dit kader draait in Hilversum sinds april jl. dit jaar de Proeftuin Toegang en Regie met ondersteuning van REGAS 5.

gemeente-hilversum

De Proeftuin Toegang en Regie verbindt de kennis en expertise van Bureau Jeugdzorg, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de afdeling Werk Inkomen en Zorg (WIZ) van de gemeente Hilversum, voormalig Vangnet en Advies (GGD), Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW) en Stichting MEE.

Binnen de Proeftuin pakken de medewerkers van de organisaties samen complexe meldingen op. Bij een inwoner of gezin met meerdere problemen kwamen vroeger vaak verschillende instanties over de vloer die de ondersteuning niet altijd even goed met elkaar afstemden.
Het centrale uitgangspunt in de Proeftuin is: één gezin, één plan, één regisseur. Zo moeten mensen beter en sneller geholpen kunnen worden.

Begin dit jaar is onderzocht of het registratiesysteem REGAS 5 geschikt is voor de ICT ondersteuning binnen de Proeftuin. Na een test was de gemeente Hilversum overtuigd om de pilot met REGAS 5 te starten. Een belangrijke overweging hierbij was het feit dat REGAS 5 in de praktijk flexibel is in te richten. Hierdoor is het mogelijk om gedurende de pilot snel aanpassingen in het proces te kunnen doen. Dit is essentieel voor een lerende organisatie als de Proeftuin.

admin