Enver en regas hernieuwen hun samenwerking

2 min read - published on november 27, 2019

Sinds een aantal maanden zijn we druk met het implementeren van REGAS bij Enver: één van de grootste jeugdzorgorganisaties in Nederland. In 2020 rollen we het Elektronisch Client Dossier (ECD) uit in de drie regio’s waarin Enver actief is, namelijk Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland.

Na de bestuurlijke fusie van bijna twee jaar geleden is het voor Enver belangrijk om te kiezen voor één gezamenlijk ECD voor alle cliënten en medewerkers. Een systeem dat ondersteunend is aan de hulpverlening en aansluit op de administratieve praktijk van Enver. Met de implementatie van REGAS krijgt Enver zicht op het hele netwerk, alle hulpvormen en hulpverleners per kind en gezin. Ook brengen we onder andere het budget per kind en gezin in beeld bij alle betrokken hulpverleners.

Met de constante druk op het leveren van een hoge kwaliteit van zorg met minder middelen is het van essentieel belang dat de hulpverleners zich kunnen richten op de cliënten. Ook is het van belang dat de administratieve lasten zo beperkt als mogelijk zijn en dat het REGAS ECD de organisatie daarbij ondersteunt. Snel inzicht in de fase van het proces waarin cliënten van Enver zich bevinden, zorgen dat het vastleggen van informatie maar één keer plaatsvindt, met zo min mogelijk clicks door het dossier. We zorgen dat we de administratieve processen zo veel mogelijk faciliteren.

Dat is wat wij voor Enver doen!

Maarten de Jong

Download onze Jeugdzorg white paper

Whitepaper

8 inzichten over het werken met een cliëntvolgsysteem

Ontvang jouw exemplaar