Effectieve en kwalitatieve hulpverlening, in de Welzijn

8 min read - published on oktober 5, 2016

De vraag van gemeenten aan welzijnsorganisaties, om aan te tonen wat het effect is van de hulp die zij bieden, is flink gegroeid. Het gaat al lang niet meer om de kwantiteit, maar ook om de kwaliteit van de geleverde zorg. Uitgebreide rapportages zijn nodig en of u als Welzijnsorganisatie deze ‘even’ op wilt hoesten. Terwijl uw hulpverleners nog steeds het liefst weinig tot niets willen registreren en zich willen focussen op de cliënt. Vraagt uw gemeente ook steeds meer om aan te tonen wat het effect is van uw verleende hulp? U bent echt niet de enige in de sector Welzijn met deze uitdagingen.

Ook de budgetten vergen aandacht en opvolging; steeds meer doen met minder, dat vraagt om nóg efficiënter werken. Het aangaan van samenwerkingen is één van de richtingen die u waarschijnlijk al heeft gekozen om dit te realiseren. De wijkteams zijn hier een goed voorbeeld van. Met onze oplossing ondersteunen we deze samenwerkingen, maar ook de individuele acties rondom de cliënt. Vervolgens zorgen we voor verbinding en overzicht door het creëren van o.a. dashboards die gebaseerd zijn op de registratie van het team, maar óók die van de cliënt en andere betrokkenen.

Hoe blijf je je onderscheiden en toch de kwaliteit van zorg leveren?

Elk proces in een (welzijns)organisatie loopt overal toch net even anders. Waar kun je het proces optimaliseren, de hulpverlener nog beter ondersteunen en dus snelheid brengen in je registraties, zonder kwaliteit te verliezen en efficiënt te blijven werken? Door het realiseren van een online aanmelding of het bieden van online hulpverlening bijvoorbeeld. Een cliënt bepaalt zelf wanneer hij/zij dit doet, en vult een set van data in. De hulpverlener hoeft nog niets te doen, maar je kunt wel aantonen hoeveel online (informatie)vragen er zijn geweest. Het participeren van de cliënt in zijn of haar dossier is een ander voorbeeld. Hij of zij stelt zelf een eigen plan van aanpak op, beschrijft doelen of schrijft een weekverslag. Echt zelf aan het roer dus.

Succesvolle aanpak bij Tinten en Xtra (MEE) 

Dat onze oplossing aanpak werkt en succesvol is, blijkt uit de recente keuze voor REGAS door Tinten Welzijnsgroep en Xtra Welzijn (incl. MEE Zuid Holland Noord). Efficiënte hulpverlening zit ‘m voor een groot gedeelte in een optimale communicatie, tussen hulpverleners onderling, maar ook met cliënten. Voor de mensen die niet te bereiken zijn via de wijkpunten kan de techniek een belangrijke rol spelen. Door middel van een online chat kunnen cliënten via elk device hun vragen aan de hulpverlener stellen, of kan de hulpverlener proactief vragenlijsten starten. Blended care dus. Onze klant Xtra koos bovendien vanaf de start voor een gedeeld dossier met de cliënt. Hij of zij kan zelf, online, het dossier starten, aanvullen of lezen. Cliënt en hulpverlener worden tijdens het traject automatisch op de hoogte gehouden van wijzigingen in het dossier. Dit bevordert eigen verantwoordelijkheid, maar ook de samenwerking in het wijkteam. 

Op elk moment inzage in het dossier door meerdere partijen, vraagt om een heldere en lean inrichting van REGAS. Dit doen we, niet alleen bij Xtra, maar ook bij onze klant Tinten, door de inzet van dashboards waardoor direct inzichtelijk wordt ‘waar je staat’ met de cliënt. De hulpverlener wordt hierdoor geholpen om met zo min mogelijk kliks de belangrijke zaken vast te leggen. Bijvoorbeeld makkelijk turven, een verslag plaatsen en een overzicht krijgen. REGAS werkt voor de hulpverlener én de cliënt in plaats van andersom!

Onze aanpak: inzage, overzicht, communicatie en samenwerking

Indien je start met REGAS, zorgen we eerst samen voor het inzichtelijk krijgen van uw primaire processen. Ons doel is REGAS naadloos aan te laten sluiten op de manier van werken in je organisatie. Alleen dan kan efficiency bereikt worden. We bepalen met jou de inrichting van het systeem, inclusief de deadlines en doorlooptijden en die bewaken we met alerts en notificaties. We leiden je op tot beheerder van het systeem. Op deze manier kun je zelf wijzigingen aanbrengen en heb je ons na de implementatie niet meer nodig. We helpen wel natuurlijk, met onze Servicedesk en Accountmanagers blijven we meedenken. En je mag ook meedenken met ons; door middel van gebruikersgroep sessies per sector ontvangen we graag feedback en nieuwe ideeën voor de doorontwikkeling van ons systeem.

Lonneke Koelemaij