Centra Algemeen Welzijnswerk België kiest voor REGAS

5 min read - published on februari 12, 2013

Gent, 12 februari 2013 - Meer dan 2000 hulpverleners van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) gaan vanaf 2014 werken met het REGAS webbased elektronisch cliëntdossier. Dit e-dossier is een instrument dat sterk bijdraagt tot een professionele aanpak van het sociaal werk op de eerste lijn. Het ondersteunt de systematiek in het hulpverleningsproces en het biedt mogelijkheden om de hulpverlening beter op te volgen en te evalueren, met grote betrokkenheid van de cliënt.

Anita Cautaers, directeur intersectorale werking FSO vzw vertelt: “Omdat CAW-hulpverleners zeer vaak samenwerken met andere diensten en instanties, is het e-dossier een middel om op een betrouwbare en veilige manier gegevens uit te wisselen, weliswaar met betrokkenheid van de cliënten en respect voor de privacy en het beroepsgeheim. Aangezien het e-dossier een werkinstrument is in de dagelijkse hulpverleningspraktijk, zal het ook meer exacte registratiegegevens opleveren dan met het huidige administratief registratiesysteem. Het e-dossier biedt ook meer mogelijkheden om relevante beleidsinformatie en beleidssignalen vanop de werkvloer uit te zenden. Het gebruik van een elektronisch dossier levert tenslotte ook winstpunten op inzake efficiëntie.”

In de CAW’s werken 1.730 voltijdse equivalenten en evenveel vrijwilligers. Momenteel worden fusieoperaties voorbereid waardoor vanaf 2014 in Vlaanderen en Brussel 11 CAW’s zullen instaan voor een regio dekkend aanbod van eerstelijnshulpverlening. De ontwikkeling en invoering van een e-dossier is een complexe oefening, omwille van de grote variëteit van hulpverleningsvormen in de sector. Daarom is zorgvuldig gezocht naar een leverancier die op relatief korte termijn en met de nodige garantie op een betrouwbaar instrument een e-dossiersysteem kan ontwikkelen dat aangepast is aan de verschillende noden die zich in de praktijk aandienen.

De CAW’s hebben in REGAS de juiste partner gevonden met een integraal cliëntdossier dat reeds jaren succesvol gebruikt wordt in Nederland en België in diverse sectoren van maatschappelijke dienstverlening. Een pluspunt is dat REGAS de mogelijkheid biedt om, op basis van wat nodig is in de dagelijkse hulpverleningspraktijk, zeer flexibel modules en toepassingen aan te maken. Ook het kunnen werken binnen een beveiligd systeem dat rekening houdt met de wet op de privacy en de garantie op een vlotte overschakeling van het huidige registratiesysteem naar een e-dossier waren belangrijke randvoorwaarden. En last but not least was de duidelijkheid over de prijsgarantie voor de komende jaren een belangrijke troef in de keuze voor REGAS.

In 2013 wordt het e-dossier gebouwd rekening houdend met de workflow van de verschillende hulpverleningsvormen binnen de CAW’s en zullen de nodige koppelingen met andere registratiedossiers en gegevens gelegd worden. De opgebouwde applicaties zullen uitgebreid getest worden zodat op 1 januari 2014 alle hulpverleners binnen het CAW kunnen starten met het e-dossier.

-EINDE PERSBERICHT-

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

CAW (www.caw.be):
Anita Cautaers, Directeur intersectorale werking FSO vzw – sector CAW, tel. 03 340 49 24

Regas BVBA:
Pamela de Zeeuw, business Manager Regas BVBA, tel 0031 348 489 040