Bijzondere Jeugdbijstand en REGAS: een uitstekende tandem

5 min read - published on juni 24, 2013

Gent, 25 juni 2013

Op 10 juni jl. tekenden vzw Sporen en vzw Ter Loke een samenwerkingsovereenkomst met Regas voor de implementatie van het REGAS cliëntvolgsysteem. Na intens marktonderzoek hebben beide organisaties besloten om samen in een pilootproject te stappen en via het programma REGAS een gepast cliëntregistratiesysteem uit te bouwen.

Al lange tijd was er nood aan een systeem welke alle disciplines kon ondersteunen: Sinds 1988 wordt in de sector bijzondere jeugdbijstand de nood gedefinieerd om een geschikt softwareprogramma voor bewonersadministratie te ontwikkelen, waarbij individuele trajecten van jongeren opgevolgd kunnen worden doorheen diverse settings, werkvormen en begeleidingen.

De nood wordt intens versterkt door regelgeving en opdrachten waarbij registratie en effectenmeting vooropgesteld worden. “Meten is weten” wordt één van de slagzinnen en registraties zullen mede de inzet van overheidsmiddelen gaan bepalen en verantwoorden.

Anno 2013 mogen organisaties binnen de BJB deze nood versterkt definiëren en sectoraal de strategische doelstelling uitspreken om onze gezinnen op te kunnen volgen en dit doorheen de stappen die met bijzondere jeugdbijstand gepaard gaan: dispatching (verwijzer, toegangspoort), de regie (voorziening), de operationele dimensie (afdelingen, mfc’s, trajectbegeleiders, hulpverleners) en tenslotte de overheidsdimensie.

Marc Thyssen, algemeen directeur vzw Ter Loke vertelt: “REGAS biedt een flexibele webbased database aan die alle mogelijke ruimte biedt om voorzieningen zelf te laten bouwen in functie van algemene en specifieke noden en organisatorische behoeften. Ook de jongeren en hun gezin worden actief betrokken op deze processen. REGAS kenmerkt zich als een enorme voorraad van diverse legoblokjes waarmee je kan gaan bouwen. Als voorziening ben je architect en bouwheer en bouw je dus een database op maat uit. REGAS verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften en zorgt voor de noodzakelijke verbindingen in functie van door de overheid verplicht registraties. Daarbij komt dat REGAS de intrinsieke kracht heeft om te komen tot een gedegen cliëntenadministratie die flexibel hanteerbaar is, met verschillende gebruikers en verschillende gebruikersniveau’s. Voor ons heeft REGAS alle ingrediënten om zowel op micro en macroperspectief de relatie aan te gaan voor een langdurige samenwerking.”

De bedoeling is dat er na een grondige analyse van de werkprocessen, vanaf het najaar gebouwd gaat worden in REGAS. In totaal zullen er vanaf 1 januari 2014 zo’n 350 medewerkers gaan werken met REGAS.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

Vzw Ter Loke (www.terloke.be):
Marc Thyssen, algemeen directeur vzw Ter Loke - tel. 014/47.04.60

Vzw Sporen (www.sporen.be):
Jan De Cooman, directeur/werkingscoördinator vzw Sporen – tel. 016/38.76.03

Meer informatie over Regas BVBA?
Neem contact met ons op en stel uw vragen.

Lonneke Koelemaij