Aanleveren gegevens WMO en Jeugdwet

3 min read - published on februari 11, 2015

Per 1 januari 2015 zijn de taken van de gemeenten verder uitgebreid door wijzigingen in de WMO en de nieuwe Jeugdwet. Dit zijn taken, waarbij onze klanten een belangrijke rol vervullen in de uitvoering en waarover zij regelmatig rapporteren aan de gemeente als opdrachtgever.

Maar welke gegevens bent u nu verplicht aan te leveren en welke niet? Wat betekent het 'Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd' en het 'Aanleverprotocol Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2015' voor u?

Allereerst is iedere aanbieder natuurlijk gehouden aan de afspraken die zij individueel met de gemeente(n) maakt over de periodieke aanlevering van gegevens. Het is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid te voorzien in de tijdige, juiste en volledige registratie van de gegevens en de aanlevering daarvan.

Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd 

Het 'Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd' schrijft voor dat alle jeugdhulpaanbieders gegevens aan het CBS dienen aan te leveren voor beleidsinformatie. Dit doet u rechtstreeks en onafhankelijk van de gemeente. De dataset is in het informatieprotocol gespecificeerd en is voor alle organisaties hetzelfde. Echter is te voorzien dat deze altijd afgestemd moet zijn op de eigen klantspecifieke REGAS inrichting. Mogelijk kan één van de REGAS partners hierbij hulp bieden in de zin van een passende (export)rapportage voor herhaald gebruik.

Aanleverprotocol Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Tenslotte is er eind november 2014 het document 'Aanleverprotocol Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2015' verschenen. Dit document beschrijft de gegevensaanlevering door gemeenten aan het CBS voor het meten van effecten van beleid betreffende de WMO, Participatiewet en de Jeugdwet. Dit aanleverprotocol kent geen wettelijke verplichting maar wel een commitment van gemeenten om dit ook te gaan doen.

Òf en op welke wijze REGAS klanten als aanbieder van diensten in opdracht van de gemeente hiermee te maken krijgen, is geheel afhankelijk van de afspraken die u met uw gemeente(n) heeft gemaakt.

Lonneke Koelemaij