3 Toepassingen van blended care in REGAS

6 min read - published on augustus 2, 2018

Blended care chat

Blended care is hot. Als ik de term invoer op Google, krijg ik maar liefst 93,8 miljoen resultaten terug. Logisch, want de resultaten lijken goed te zijn. En hoewel vanuit privacy-oogpunt (denk aan de AVG) soms nog wat huiverig wordt gekeken naar online zorg, combineren toch steeds meer organisaties digitale toepassingen met face-to-face contact. Onder de noemer 'online hulpverlening' is blended care ook in REGAS mogelijk. In deze blog lees je over drie toepassingen van blended care in ons ECD.

1. De cliënt is eigenaar van zijn of haar dossier

Wat betekent dat eigenlijk, eigenaar zijn van een dossier? Voor ons houdt dat in dat de cliënt zijn of haar dossier beheert. Hij of zij bepaalt wie toegang krijgt. Door een eigen inlog voor de cliënt kan hij of zij in het dossier werken en zijn of haar gegevens inzien en aanpassen. Door het zelf laten schrijven van persoonlijke plannen en gespreksverslagen, verhoogt de zorgverlener de betrokkenheid van de cliënt. Samen houden ze het dossier actief bij en werken ze aan de hulpverlening. Door de combinatie van online en reguliere hulpverlening kan de best mogelijke zorg geleverd worden. Op ieder moment en op iedere plek.

2. Vragenlijsten

REGAS is in de basis software om te registreren. Je registreert op een formulier. De opmaak en de vragen op dat formulier bepaal je zelf. Je kunt een formulier daarmee ook inzetten als vragenlijst, bijvoorbeeld om de cliënttevredenheid te toetsen. Je kunt het formulier online plaatsen en in laten vullen door de cliënt. Zo toon je de kwaliteit van de geleverde zorg aan naar de gemeente.

3. Chatten met de cliënt

Met de chatfunctie in het REGAS ECD kun je anoniem chatten met een cliënt of potentiële cliënt. Het voordeel is dat de drempel om weer even contact te hebben veel lager ligt. Gewoon vanaf de tablet of smartphone kan contact worden gezocht met de hulpverlener. Ook voor potentiële cliënten ligt die drempel veel lager. Sommige mensen zoeken bijvoorbeeld uit schaamte niet zo snel contact met een zorginstelling. Met anoniem chatten wordt de schaamte voor die eerste stap weggenomen. Onder andere onze klant Xtra uit de Welzijnssector maakt hier al gebruik van.

Resultaten van blended care

Zorginstellingen staan vaak toch nog wat huiverig tegenover blended care. Soms vanuit privacy-oogpunt, soms omdat het voor zorgmedewerkers nog wat onwennig aanvoelt. En is het eigenlijk wel nodig om blended care te kunnen toepassen? GGZ Nederland heeft een onderzoek naar de kosten en baten van e-Health uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat het voor zorginstellingen belangrijk is om blended care te kunnen toepassen om hun marktaandeel te behouden. Bovendien leidt blended care tot effectievere behandelingen, minder reistijd voor de behandelaar, grotere cliënttevredenheid en een beter inzicht in het ziektebeeld en het verloop van de behandeling. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden van blended care in REGAS? We vertellen je er graag meer over. Vraag vrijblijvend een demo aan. 

PLAN DIRECT JE DEMO!

Maarten Blok