3 Belangrijke trends in de Opvangsector

4 min read - published on maart 13, 2018

Expressions-10.jpg

De Opvangsector is continu onderhevig aan veranderingen. De decentralisatie van de zorg in 2015 speelt hier een belangrijke rol in. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de maatschappelijke ondersteuning. In plaats van een jaarlijks budget heb je als opvangorganisatie te maken gekregen met declaraties volgens de verschillende financieringsstromen. Als opvangorganisatie is het belangrijk om tijdig en adequaat in te spelen op trends en ontwikkelingen. In deze blog zetten we drie belangrijke trends in de Opvangsector voor je op een rij.

3 Belangrijke trends in de Opvangsector

1. Groeiende opvangbehoefte
Onderzoek van het Trimbos Instituut laat zien dat er een groeiende opvangbehoefte is. In 2013 waren er 9% meer mensen die behoefte hadden aan opvang dan in 2010. Volgens het CBS is het aantal daklozen tussen 2009 en 2015 zelfs met 74% toegenomen. Dat zijn maar liefst 13.000 daklozen meer en het totaal wordt geschat op 31.000. Dit heeft impact op het aantal beschikbare plaatsen in de opvanginstellingen en brengt een fors hogere werkdruk met zich mee voor alle medewerkers.

2. Verlegging van voorziening naar dienstverlening
Naast de groeiende opvangbehoefte, zien we ook een verlegging van de focus op de 'voorziening' naar producten en diensten die geleverd worden aan cliënten. In plaats van een plek waar mensen vooral tijdelijk kunnen verblijven, wordt nu de focus gelegd op diensten en producten zoals dagbesteding. Met methodieken als Herstelwerk worden mensen geholpen de regie over hun leven weer terug te krijgen. De Federatie Opvang bevestigt dit met hun omschrijving van de kerntaak van de maatschappelijke opvang: "het bieden van tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd, gekoppeld aan zorg en begeleiding en/of het verhelpen van een crisis."

3. Subsidieregelingen en de rol van centrumgemeenten
De derde trend die we zien is de rol van de zogenaamde centrumgemeenten. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid in de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Het aanvragen en verantwoorden van een subsidieregeling is in dat kader dan ook bij de centrumgemeenten neergelegd. Zij zijn daarbij verplicht om samen te werken met alle gemeenten in de regio.

Wat betekenen deze trends voor jouw opvangorganisatie?

Wat merk jij van deze trends in jouw organisatie? Daar zijn wij erg benieuwd naar. Misschien zie jij nog wel meer relevante ontwikkelingen. Laat het ons weten door een reactie achter te laten onder deze blog!

Maarten Blok