123 artikelen, veel leesplezier

Registreren van groepsactiviteiten en producten voor organisaties in de Welzijn

Fotolia_10293046_M

Registreren - zorgmedewerkers hebben er over het algemeen een hartgrondige hekel aan. Dat geldt voor medewerkers in allerlei sectoren, maar in het bijzonder voor medewerkers in de Welzijnssector. Want waar je in de sector Jeugdzorg een intake hebt waar de medewerker en cliënt tegenover elkaar zitten en de medewerker registreert, is dat in de Welzijn anders. Stel: je wilt 8 weken lang, iedere week een groepsactiviteit organiseren voor 20 personen. Hoe pak je dat aan? Ga je iedere week alle 20 personen registeren? En wat registreer je dan? Is dat alleen voornaam en achternaam, of ook leeftijd, adres etc.? Als je in de Welzijn werkt, dan weet je: daar is geen beginnen aan. Je bent bijna meer tijd bezig met registreren dan met je kerntaken. Gelukkig heeft Regas hier een oplossing voor. In deze blog vertellen we je er meer over.

Is blended care de toekomst?

Blended Care

Zoals in veel andere sectoren en vakgebieden, wordt er ook in de zorg veel gedigitaliseerd. Met alle bijkomende effecten van dien. Blended care en eHealth zijn termen die in dit verband steeds vaker voorbijkomen. De visies hierop lopen nogal uiteen. De één ziet het als een prachtige toekomst met intensieve samenwerking tussen de cliënt en de zorgverlener; voor de ander is het een ernstige bedreiging voor de privacy van alle betrokkenen bij een dossier. In deze blog gaan we dieper in op de voor- en nadelen van blended care.

Voorbereidingen AVG bij de ToetsPraktijk

Slot.jpg

Onze klant de ToetsPraktijk is al een eind op weg inzake de voorbereidingen voor de AVG. Hun doel is de hoogste standaard van bescherming van persoonsgegevens in het DNA van hun medewerkers te krijgen. Daarnaast dienen ze zich uiteraard, net als elke organisatie, op technisch en organisatorisch vlak voor te bereiden en moeten ze daarmee aan de wetgeving voldoen. Ida van den Assem, risk en compliance manager bij de ToetsPraktijk, heeft ons ingelicht over de huidige stand van zaken rondom de AVG bij de ToetsPraktijk en welke maatregelen ze hebben genomen om op 25 mei a.s. AVG-proof te zijn. In hun blog ‘Privacy geborgd bij ToetsPraktijk dankzij ISMS’ vertellen ze hoe zij (pro)actief zaken hebben opgepakt. Wij stelden Ida nog een aantal vragen over hun aanpak.

3 Belangrijke trends in de Opvangsector

Expressions-10.jpg

De Opvangsector is continu onderhevig aan veranderingen. De decentralisatie van de zorg in 2015 speelt hier een belangrijke rol in. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de maatschappelijke ondersteuning. In plaats van een jaarlijks budget heb je als opvangorganisatie te maken gekregen met declaraties volgens de verschillende financieringsstromen. Als opvangorganisatie is het belangrijk om tijdig en adequaat in te spelen op trends en ontwikkelingen. In deze blog zetten we drie belangrijke trends in de Opvangsector voor je op een rij.

3 Acties die zorgorganisaties moeten nemen voor de AVG

AVG_zorgaanbieders.jpg

Steeds meer zorgaanbieders zijn actief bezig met hun voorbereidingen voor de naderende AVG-wetgeving. Bij veel organisaties leven er vragen over de concrete invulling van deze privacywet. Helaas is de AVG erg algemeen geschreven. Het interpreteren van de wet is daarom niet eenvoudig. Het ontbreken van jurisprudentie draagt daar ook niet aan bij. Als Regas willen wij een kennispartner zijn voor zorgaanbieders. Daarom hebben we een blog geschreven over drie concrete acties die vrijwel iedere zorgorganisatie moet nemen om te voldoen aan de AVG.

4 Belangrijke voordelen van het REGAS-cliëntvolgsysteem

hero-header-alert.jpg

In het selectietraject voor een nieuw cliëntvolgsysteem, ook wel elektronisch cliëntendossier (ECD) genoemd, kom je verschillende aanbieders tegen. Grotere aanbieders en kleinere aanbieders. Aanbieders in veel sectoren of aanbieders die zich richten op één sector: keuze genoeg. Om je meer inzicht te geven in het REGAS-cliëntvolgsysteem, hebben wij deze blog geschreven met vier belangrijke voordelen die REGAS biedt.

Is jouw cliëntvolgsysteem klaar voor de AVG?

avg_zorg.jpg

Inmiddels begint de zorgbranche behoorlijk in opschudding te raken. Steeds meer organisaties worden zich bewust van de naderende AVG-wetgeving. En dat is soms wel even schrikken. Ze komen er dan achter dat de privacywet een behoorlijke impact heeft. Er moet namelijk nogal wat geregeld worden: een verwerkingsregister aanleggen, zorgen dat persoonsgegevens gecorrigeerd en zelfs vernietigd kunnen worden, verwerkersovereenkomsten afsluiten, enzovoort. Dat geldt voor bijvoorbeeld de afdeling HR, maar ook voor zorgmedewerkers die registraties maken. Hoe zit dat eigenlijk bij jouw organisatie? Registreer jij alleen nog cliëntgegevens die nodig zijn? Of registreer je meer dan nodig? Voor de zekerheid. Of voor de gemeente. Is je cliëntvolgsysteem wel klaar voor de AVG?

Hoe selecteer je een cliëntvolgsysteem?

Je huidige cliëntvolgsysteem wordt onvoldoende doorontwikkeld. Het sluit niet meer aan bij de eisen van deze tijd. Of het pakket kan niet voldoen aan de vraag vanuit je organisatie. Het gaat niet mee in de veranderingen die binnen de zorgbranche plaatsvinden. Allerlei redenen kunnen ten grondslag liggen aan het selectietraject voor een nieuw cliëntvolgsysteem.

Voorbereidingen AVG wetgeving

laptop_klein.jpg
Een nieuwe privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gaat in mei 2018 van start. De AVG vervangt de huidige Wbp privacywet, die geldt in de hele EU en deze is beter afgestemd op de hedendaagse praktijk. Het gaat nu om een verordening in plaats van een richtlijn en dezelfde eisen en sancties gelden voor alle EU landen. Het is dan ook logisch dat het toezicht op deze wet flink wordt aangescherpt.

De nieuwe AVG wetgeving vraagt de nodige voorbereiding van onze klanten die gegevens opslaan en bewaren, maar ook voor de verwerkers van deze gegevens, zoals wijzelf. Bovendien krijgen de betrokken cliënten door middel van de nieuwe wetgeving meer rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, verwijdering, overdracht en correctie van hun gegevens.

REGAS Symposium 3 okt '17 een succes

overzicht_klein.jpg

Ons tweejaarlijks Symposium van 3 oktober jl. was een groot succes. Op een prachtige locatie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen met topsprekers uit onze branche hebben we een aantal interessante thema's met elkaar besproken. Uiteraard hebben we geproost op ons 20-jarig bestaan van dit jaar. Oprichter van Regas, Tom Blok nam ons mee naar 20 jaar geleden, hoe het allemaal begon. Met de andere sprekers blikten we vooral vooruit naar de ontwikkelingen in de Zorg&Welzijn. 

REGAS Veilig Thuis Module: uitdagende implementaties een succes

VT knipsel website_klein.pngSinds januari 2015 zijn elf Veilig Thuis (VT) regio's voorzien van veilig thuis software door het gebruik van REGAS. Met de REGAS Veilig Thuis Module kozen zij voor een veilig en flexibel ECD voor hun sector. Veel van de implementaties verliepen niet altijd ‘volgens het boekje’. Hoewel er eind 2014 geen gebrek aan documentatie was – Landelijk Programma van Eisen, Handelingsprotocol, Informatieprotocol en later het Triage instrument – bleek de vertaling naar de inrichting van REGAS geen sinecure.

Veilig Thuis was een nieuwe organisatievorm én -proces. Niet alleen voor de klanten, maar ook voor ons. Het bijbehorende handelingsprotocol - ‘bedacht in Den Haag’ hoorden we veel in het begin- werd veel bediscussieerd en de interpretaties ervan liepen uiteen. Op basis van de landelijke documentatie hebben we een ‘blauwdruk inrichting’ gecreëerd en deze vervolgens ‘regio specifiek’ ingericht en geïmplementeerd. Het grote voordeel van REGAS om inrichting aan te kunnen passen naar eigen werkprocessen werd hierdoor wederom duidelijk.

Innovaties, kwaliteit van zorg en Blended Care tijdens de REGAS DVDA

De jaarlijkse Dag van de Applicatiebeheerder op 9 maart 2017 was weer een groot succes! 

In Madurodam ontvingen we de applicatiebeheerders van REGAS. Het zonnetje scheen, dus uitstapjes naar Schiphol, het Rijksmuseum en de kaasmarkt waren zo gedaan. Binnen werden we getrakteerd op interessante onderwerpen als 'innovaties in de Zorg&Welzijn', door Gerco Buijk van Ordina, 'Gepersonaliseerde zorg; meerwaarde uit data' door Dirk-Jan van der Pol van Ordina, 'Blended Care' toegepast bij Xtra Welzijn verteld door Tamara Jansen en 'Kwaliteit van zorg en verantwoording' bij FlexusJeugdplein door Erik van Dinten.

In dankbare herinnering Danie Pitzalis

Overlijdensadvertentie Danie.jpg

Regas en Ordina starten samenwerking

ICT-dienstverlener Ordina en Regas, softwareleverancier in de Zorg en Welzijn, hebben een partnership gesloten voor een periode van minimaal twee jaar. Samenwerken.jpgDoor de samenwerking komt het innovatieve cliëntvolgsysteem van Regas samen met de jarenlange ervaring in de ICT op het gebied van o.a. implementaties en koppelingen van Ordina. Zorginstellingen en welzijnsorganisaties kunnen met deze samenwerking rekenen op de juiste informatie op de juiste plek in REGAS. Samen met Ordina wordt het cliëntvolgsysteem op een snelle maar gedegen manier opgeleverd zodat gebruikers kunnen genieten van de voordelen en zich kunnen concentreren op de hulp en zorg rondom de cliënt.