Wet- en regelgeving wijzigt continu. Hoe gaan jullie daarmee om?

Het flexibele karakter van REGAS biedt de mogelijkheid om de software naar eigen wens eenvoudig in te richten. Verandert je informatiebehoefte? Dan verandert de software mee. Wijzigingen binnen de zorgadministratie en...