Heeft Regas ISO-certificeringen?

In april '16 zijn wij als Healthcare SaaS provider gecertificeerd voor een drietal ISO normen: 

Is er een continuïteitsregeling (Escrow)?

Binnen onze service level agreement (SLA) is er inderdaad een continuïteitsregeling van kracht.