Onder welke browsers werkt de webbased versie van REGAS?

REGAS werkt in Internet Explorer, Firefox , Safari en Google Chrome.

Meer over Offline Werken en Werken in de Cloud.