Is er een continuïteitsregeling (Escrow)?

Binnen onze service level agreement (SLA) is er inderdaad een continuïteitsregeling van kracht.

Meer over het Cliëntvolgsysteem.