Hoe werkt het cliënt- en (pleeg)ouderportaal van REGAS?

Iedereen logt via hetzelfde toegankelijke portaal in bij REGAS. De informatie die gepresenteerd wordt verschilt echter per gebruiker. Zo ziet een professional het werk dat nog gedaan moet worden, ziet de gemeente een duidelijk overzicht van de aangeboden zorg aan haar burgers, en kunnen (pleeg)ouders hun betalingsoverzichten bekijken. De cliënt zelf kan via het portaal eenvoudig contact onderhouden met de professional door een hulpvraag in te dienen of een chat te beginnen. Zo neemt iedereen de regie in eigen hand met een behoorlijke mate van zelfredzaamheid.