Heeft REGAS ook een oplossing voor Veilig Thuis?

Hiervoor hebben wij de module “Veilig Thuis” ontwikkeld. De inrichting van de module is gebaseerd op het handelingsprotocol ‘Veilig Thuis’ en de gestelde ICT-eisen vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). We bieden een algemene inrichting die eenvoudig geïntegreerd en geïmplementeerd kan worden binnen de applicatie. Eventuele maatwerkaanpassingen, zoals gemeente- en of regiospecifieke registratiebehoeften, zijn eenvoudig te realiseren.

Optimale informatievoorziening – gestroomlijnde communicatie

Op 1 januari 2015 werden de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) samengevoegd onder de nieuwe naam Veilig Thuis. Deze (her) organisatie sluit aan bij de decentralisaties in het Sociaal Domein en de aanpak van de gemeenten richting één gezin en één plan. Meldingen en vragen van burgers, maar ook van professionals over huiselijk geweld en kindermishandeling komen voortaan op één punt terecht.

Met onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van de SHG’s bieden wij een efficiënte oplossing door middel van onze REGAS Veilig Thuis Module. Hiermee bent u verzekerd van volledige ondersteuning van de kwalitatieve informatievoorziening rondom de primaire processen en gerelateerde activiteiten van Veilig Thuis, zowel voor de professionals als voor de cliënt.

Registratie, verslaglegging en monitoring

De inrichting van de module is gebaseerd op het handelingsprotocol ‘Veilig Thuis’ en de gestelde ICT eisen vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De REGAS Veilig Thuis module biedt zowel een oplossing voor de registratieve ondersteuning van adviezen en meldingen, als de verslaglegging van diverse documenten. Bovendien is de communicatie met ketenpartners (eigen collega’s, hulpverleners, politie etc.) rondom de hulpverlening aan de cliënt gewaarborgd. Binnen de REGAS Veilig Thuis Module bieden we de dienst ‘Generieke Berichten Platform’ aan.

Door dit ‘Generieke Berichten Platform’ kunnen wij snel de verplichte CORV aansluiting realiseren. Bijkomend voordeel is dat er tevens gebruik kan worden gemaakt van de Digitale Deurmat. De Digitale Deurmat is een webinterface om ook nu al CORV berichten te kunnen ontvangen en verzenden. Een zekere en toekomstvaste keuze dus, voor u en voor Regas.

Voordelen REGAS Veilig Thuis:

 • Een kant en klare en generieke oplossing
 • Koppeling CORV
 • Gemakkelijk toevoegen van gemeenteen regio specifieke registratiebehoeften
 • Inlog voor clienten en netwerkpartners
 • Overzichtelijke informatie-uitwisseling
 • Multidisciplinair werken in het (gezins)dossier
 • Adequate en snelle doorverwijzing
 • Nauwe afstemming met de wijkteams
 • Gebruiksvriendelijk
 • Flexibele inrichting mogelijk en ontsluiting van managementrapportages
 • Conversie vanuit huidige pakket  mogelijk

Whitepaper REGAS Veilig Thuis

Meer over Veilig Thuis