Heeft REGAS ook een oplossing voor het krachtwerk en herstelwerk?

Hiervoor hebben wij de module “Kracht- en herstelwerk” ontwikkeld. De inrichting van deze module is gebaseerd op de methode die ontwikkeld is door het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het UMC St. Radboud. We bieden een algemene inrichting die eenvoudig geïntegreerd en geïmplementeerd kan worden binnen de applicatie. Eventuele maatwerkaanpassingen, zoals gemeente- en/of regiospecifieke registratiebehoeften, zijn eenvoudig te realiseren.

Meer over ons op maat in te richten cliëntvolgsysteem