Heeft Regas ISO-certificeringen?

In april '16 zijn wij als Healthcare SaaS provider gecertificeerd voor een drietal ISO normen: 

Heeft REGAS ook een oplossing voor het krachtwerk en herstelwerk?

Hiervoor hebben wij de module “Kracht- en herstelwerk” ontwikkeld. De inrichting van deze module is gebaseerd op de methode die ontwikkeld is door het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het UMC St. Radboud. We...

Heeft REGAS ook een oplossing voor het Sociaal Raadsliedenwerk?

Hiervoor hebben wij de module “Sociaal Raadslieden” ontwikkeld. Dit is een algemene inrichting die eenvoudig geïntegreerd en geïmplementeerd kan worden binnen de applicatie. Eventuele specifieke registratiebehoeften...

Heeft REGAS ook een oplossing voor Veilig Thuis?

Hiervoor hebben wij de module “Veilig Thuis” ontwikkeld. De inrichting van de module is gebaseerd op het handelingsprotocol ‘Veilig Thuis’ en de gestelde ICT-eisen vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)....

Hoe gaat REGAS om met koppelingen met externe systemen?

Ieder softwarepakket of extern systeem heeft zijn eigen doel en toegevoegde waarde – een goede, betrouwbare koppeling is daarom belangrijk. REGAS kan eenvoudig met ieder systeem koppelen, maar blijft wel afhankelijk van...

Hoe kunnen gemeenten een platform voor burgers bieden?

Verbinding en versterking van de bestaande systemen Het ‘Eindadvies Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein’ van KING spreekt van de noodzaak tot zelfredzaamheid en het gezamenlijk oplossen van lokale problemen....

Hoe lang duurt een implementatie?

Gemiddeld duurt een implementatie tussen de vier en twaalf weken. Dit is afhankelijk van de projectomvang.

Hoe voldoet REGAS aan de landelijke facturatieregels voor de zorg?

Alle data die nodig zijn voor facturatie worden in REGAS geregistreerd en ingeladen. Op die manier wordt het berichtenverkeer omtrent facturatie, validatie en declaratie verzorgt.

Hoe werkt de chatfunctie van REGAS?

Binnen de applicatie kan de professional chatten met een of meerdere personen.De gesprekken worden automatisch opgeslagen in het dossier.

Hoe werkt het cliënt- en (pleeg)ouderportaal van REGAS?

Iedereen logt via hetzelfde toegankelijke portaal in bij REGAS. De informatie die gepresenteerd wordt verschilt echter per gebruiker. Zo ziet een professional het werk dat nog gedaan moet worden, ziet de gemeente een...

Is er een continuïteitsregeling (Escrow)?

Binnen onze service level agreement (SLA) is er inderdaad een continuïteitsregeling van kracht.

Is REGAS een SaaS (software as a service) oplossing?

REGAS is inderdaad volledig SaaS. We slaan de (verwerkte) data op in Nederland en garanderen dat de database nooit buiten de landsgrenzen van Nederland wordt geplaatst.

Kan per activiteit zowel de directe cliëntgebonden tijd als de niet-cliëntgebonden tijd worden geregistreerd?

Met REGAS is tijdregistratie over iedere activiteit binnen of buiten het cliëntendossier mogelijk. Daarnaast kan geregistreerde cliëntgebonden tijd worden aangevuld met niet-cliëntgebonden tijd. Uren worden digitaal...

Onder welke browsers werkt de webbased versie van REGAS?

REGAS werkt in Internet Explorer, Firefox , Safari en Google Chrome.

Ondersteunt REGAS het berichtenverkeer van iWmo, iJW, iWlz met VECOZO?

Ook deze functionaliteit is volledig geïntegreerd binnen REGAS Zorgadministratie & Financiering. De professional legt de benodigde informatie vast in het dossier en verzorgt zo het berichtenverkeer voor facturatie,...

Wanneer is de servicedesk telefonisch bereikbaar?

De servicedesk is op werkdagen bereikbaar tussen 8:00 en 18:00 uur.

Wet- en regelgeving wijzigt continu. Hoe gaan jullie daarmee om?

Het flexibele karakter van REGAS biedt de mogelijkheid om de software naar eigen wens eenvoudig in te richten. Verandert je informatiebehoefte? Dan verandert de software mee. Wijzigingen binnen de zorgadministratie en...