REGAS als schakel tussen een goede samenwerking en cliëntparticipatie.

De doorslag was de flexibiliteit

De organisatie Broeders van Liefde biedt verspreid over België (semi-)residentiële en ambulante behandeling en ondersteuning aan mensen met psychiatrische problemen.

De samenwerking met Regas
Interview met Bart Goossens, Broeders Van Liefde.

"De flexibele en multidisciplinaire inrichtingsmogelijkheden, schaalbaarheid en de connectie mogelijkheden met andere applicaties gaven de Broeders van Liefde de doorslag voor de samenwerking met Regas. Tijdens de pilot van één jaar heeft intensieve synergie tussen het ontwikkelteam van Regas en Broeders van Liefde gezorgd voor een krachtig eindproduct met koppelingen naar externe pakketten."

REGAS is dé motor en schakel in het hele team, tussen de hulpverleners, patiënt en externe software.

De samenwerking met andere ziekenhuizen door het uitwisselen van expertise versnelde de uitrol en heeft de kosten aanzienlijk verlaagd.

Het proces
Bart Goossens, centraal stafmedewerker patiënten- en bewonerszorg en projectverantwoordelijke voor REGAS vertelt: “We zochten een tool voor ons elektronisch patiëntendossier, voor integratie van het volledige tevens de mogelijkheid om de zorgcommunicatie en -organisatie te ondersteunen. We wilden ook verschillende autorisatieniveaus voor gegevenstoegang. Dit is essentieel in het kader van informatieveiligheid.

De doorslaggevende factor om met REGAS aan de slag te gaan was de flexibiliteit. We gaan zelfs zo ver dat op bepaalde afdelingen de patiënt zelf registreert in zijn eigen dossier, waarmee we de participatie kunnen bevorderen en een vraag gestuurde zorg organiseren.”

“REGAS is een product dat volledig kan meegroeien in de nieuwe ontwikkelingen binnen de psychiatrische zorg- en hulpverlening.”

Het resultaat

“We hebben Regas ervaren als een daadwerkelijk klantvriendelijke organisatie, mede door het actieve proces van continue verbetering. Zij houden rekening met onze verbeteringsvoorstellen en er wordt bekeken hoe deze generiek geïmplementeerd kunnen worden."

Zo zijn er de afgelopen jaren ook veel functionaliteiten bij gekomen, waaronder een koppeling met het medicatiepakket, het digitaal ontvangen van laboresultaten, de elektronische handtekening en  specifieke rapporten die we kunnen bieden aan de professional.

Actieve cliëntparticipatie bij De Broeders van Liefde

Bij de Broeders van Liefde hebben cliënten gedeeltelijk toegang en inzage in hun eigen dossier. Op één van de therapieafdelingen, waar jong volwassenen te maken hebben met o.a. verschillende eetstoornisproblematieken, is het een succes. Door de cliënten inlog kunnen bepaalde zaken door de begeleiders sneller afgehandeld worden en is de cliënt 100% betrokken bij zijn of haar eigen dossier. Het doel is om de eigen verantwoordelijkheid en participatie te vergroten.

Hoe werkt het?
Een ander mooi voorbeeld van cliëntenparticipatie is het schrijven van het dag- of weekverslag in REGAS door de cliënt. In dit verslag kan de cliënt bepaalde zaken en vorderingen zelf aan het dossier toevoegen. Dit scheelt tijd voor de begeleider en verhoogt de verantwoordelijkheid bij de cliënt. Het kan bovendien op een therapeutische manier bijdragen aan het inzichtelijk krijgen van de aandachtspunten en de acties voor de cliënt zelf.

Een bijkomstig voordeel van deze cliënten inlog is dat deze informatie óók automatisch getoond kan worden op andere plekken in het dossier. Dit betekent dat waardevolle informatie over de cliënt (en zelf ingevuld door de cliënt) op evaluatieformulieren terug kan komen in de werkmap van de begeleider. Broeders is erg blij met deze mogelijkheid.

Deze cliëntparticipatie in het dossier geeft aan dat het mogelijk is om een relevante en efficiënte informatiestroom te creëren tussen de hulpverleners en de cliënten. Deze cliëntparticipatie biedt perspectief voor andere processen. Bij de Broeders van Liefde heeft men al geïnventariseerd wat de cliënten nog meer zouden willen zien van hun elektronische dossier. Eén voorbeeld is dat de cliënten de resultaten van somatische onderzoeken teruggekoppeld willen zien. Daarnaast hebben ze graag inzage in het medicatieplan en de weergave van het besluit van de wekelijkse teamvergaderingen.

Aanbevolen
door Broeders van Liefde

Koppelingen

Natuurlijk maak je ook gebruik van andere administratieve en medische systemen. Het is erg onhandig als deze systemen los van elkaar moeten opereren, daarom koppelen wij ze eenvoudig aan elkaar. Dan zijn de gegevens uitwisselbaar en hoef je niet nodeloos informatie te kopiëren.

Meer informatie

Tips van anderen